XXIV. Műszaki Tudományos Ülésszak - beszámoló

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kara, az idén ismét a Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat keretében tartotta meg a műszaki tudományosságot életre hívó fórumát: a XXIV. Műszaki Tudományos Ülésszakot, amelyre 2023. november 18-án került sor.

A rendezvény fényképes beszámolója itt olvasható

A XXIV. Műszaki Tudományos Ülésszakról szóló részletes fényképes beszámoló, illetve a rendezvény dokumentumai itt érhetők el az Erdélyi digitális adattárban: https://eda.eme.ro/handle/10598/33453.

Képgaléria

Immár hagyománynak számít, hogy a Kárpát-medencei magyar tudományos élet tapasztalt és fiatal képviselői értékes gondolataikat, tapasztalataikat, kutatási eredményeiket tudományos töltetű, de kötetlen és baráti közegben osztják meg egymással a műszaki tudományos ülésszakon.

Ahogyan az oktatásban fontos a magyar nyelvű képzés, úgy a tudományos életben is nagy jelentőséggel bír a magyar szaknyelv használata, tudatos ápolása, a szakmai párbeszédek, az új kutatási eredmények közlése magyar nyelven (is).

Az idei rendezvényt megtisztelte jelenlétével Kollár László Péter építészmérnök, akadémikus, az Magyar Tudományos Akadémia főtitkára is.

A megnyitón a Sapientia Erdélyi Tudományegyetem szenátusi elnöke, Dávid László professzor köszöntötte a rendezvény résztvevőit, az EME részéről pedig Bitay Enikő akadémikus, a Műszaki Tudományok Szakosztályának elnök asszonya. A köszöntőbeszédek a 24 éve szerveződő műszaki tudományos ülésszak jelentőségét emelték ki, melynek története összefonódik a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem műszaki képzésével és tudományos tevékenységeivel, tudományszervezésével, publikációs igényével, törekvéseivel, kiemelve a kiváló oktató-tudós egyéniségeket, akikre mindig büszkék lehetünk.

A konferenciára hat egyetem és két tudományos intézmény regisztrált, és mutatta be, illetve küldte el előadásainak kéziratát. Összesen negyvenhárman vettek részt az ülésszakon. A rendezvény rangját jelentősen emelte két plenáris előadó: Bársonyi István villamosmérnök, akadémikus (HUN–REN Energiatudományi Kutatóközpont, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet), aki a félvezető-technológia fejlődését tekintette át, a jelenlegi helyzetet is felvázolva, illetve szerepét az aktuális globálpolitikai mozgásokban. Barabássy Miklós gépészmérnök (Kempelen Tudósakadémia Alapítvány) plenáris meghívott előadó, aki a múlt évben a Szent Korona létrehozásának technológiáját mutatta be mérnöki szemmel, idén ennek a témának a folytatását: a Szent Korona archeometriai vizsgálatainak jelentőségéről és előkészítéseiről értekezett.

A továbbiakban, két részben 15 előadás hangzott el (a programfüzete itt olvasható: https://eda.eme.ro/handle/10598/33454) a műszaki irányzatok legkülönbözőbb tudományterületeit felölelve. Ülésvezető elnökök voltak: Márton, a Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar docense, az EME–MTSZ alelnöke, Domokos József, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának dékánja, Gobesz F. Zsongor, a Kolozsvári Műszaki Egyetem docense és Forgó Zoltán, a Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar, Gépészmérnöki Tanszék tanszékvezetője voltak.

Rendezvényünk egyik lényeges mozzanata, melynek már többéves hagyománya van, a Jenei Dezső-emléklap átadása (https://www.eme.ro/web/guest/jenei-dezso-emleklap), amely ünnepélyes keretet biztosít az erdélyi magyar műszaki tudományosságért kifejtett tevékenység elismerésére. Az idei kitüntetettünk dr. Forgó Zoltán gépészmérnök, egyetemi docens, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhelyi Kar, Gépészmérnöki Tanszék vezetője. A díjazottat dr Máté Márton, az EME Műszaki Tudományok Szakosztályának alelnöke laudálta.

A műszaki fórumon rövid könyv- és folyóirat-bemutatóra is sor került: a Műszaki Tudományos Közlemények sorozat idén megjelent kötete (MTK 17.), illetve az Acta Materialia Transylvanica folyóirat 2023/1-es száma ismertetése, kitérve a készülőben levő sorozatkötetekre is, illetve ezek elérhetőségének adattáraira is.

A konferencián elhangzott előadások írott, kiegészített és lektorált változatai a Műszaki Tudományos Közlemények sorozatban, avagy az Acta Materialia Transylvanica folyóiratban jelennek meg.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az ülésszakon vállalták az aktív részvételt, és értékes tanulmányaikat közlésre kínálták, illetve a tanulmányok szakmai értékelését elvégző szaklektoroknak, akik véleményükkel, tanácsaikkal értékes segítséget nyújtanak a kiadvány(ok) megvalósulásához.

A rendezvény fényképes beszámolója itt olvasható