Az Év Könyve

Az Év Könyvét az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadásában megjelent kötetek közül minden évben szakmai zsűri választja ki. Az értékelés szempontjai: a témaválasztás indokoltsága és újszerűsége, a szerző által elvégzett alapkutatás jelentősége, a kidolgozás módszeressége, a szaknyelv következetessége.

A zsűri a döntését az Erdélyi Múzeum-Egyesület tavaszi közgyűlésén terjeszti elő és indokolja.

Az oklevél kiosztására 2019-től kerül sor.

Díjazottak:

2023
Varga P. Ildikó: A kultúraszervező Vikár Béla
Egyed Emese: Francia iskola

2022
Gaal György: Az erdélyi tudományosság fellegvára. A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem alapításának 150. évfordulójára.
Miholcsa Gyula: Jön az üstökös!
Olosz Katalin: „Mikor mennek vala a nagy rengetegben" Balladák, gyűjtők, gyűjtemények nyomában.

2021
Gálfi Emőke: Gyulafehérvár és uradalma a 16. század második felében
Jancsó Árpád: Bánát első vasútja: az Oravica–Báziás-vasútvonal története

2020
Szikszai Mária: Letűnt világok antropológiája és a megismerhetetlen különös szépsége. Szociális kapcsolatháló és kulturális gyakorlat az írógép korszakában. EME
Péntek János, Benő Attila: A magyar nyelv Romániában (Erdélyben), szerkesztette Kontra Miklós, A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén c. sorozat VI. kötete, EME, Gondolat Kiadó.

2019
Maczelka Csaba: A kora újkori angol utópiák magyar története.
Gróf Székely László élete s ez idők alatt lött világi viszontagságainak leírása. 1716–72. Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Fehér Andrea.

2018 
Bogdándi Zsolt: A kolozsmonostori konvent fejedelemség kori jegyzőkönyvei I. 1326–1590. ETA X.1.
Hermann Gusztáv Mihály, Orbán Zsolt: Csillagösvény és göröngyös út. Mítosz és történelem a székelység tudatában.
Péntek János (szerk.): A moldvai magyar tájnyelv szótára. (1.1–1.2–2. kötet)