Beiratkozás / Tagdíj fizetés

Az Egyesület tagsága rendes, alapító és tiszteleti tagokból tevõdik össze. Az Egyesület munkáját azonban pártolóként bárki támogathatja.

Az Egyesület rendes, illetve alapító tagja lehet Románia minden nagykorú, magyar nemzetiségû, illetõleg tudományos, mûvelõdési tevékenységét magyar nyelven is kifejtõ állampolgára. A felvételt a jelentkezés vagy ajánlás alapján a választmány határozza el.
Az Egyesület pártoló és tiszteleti tagja lehet bárhol élõ és bármilyen állampolgárságú személy.[Alapszabályzat 10.§.-18 §.,]. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület tagsága megszűnésének, illetve kizárásának feltételét az Alapszabályzat 19.§., 20.§., 21.§. tartalmazza.
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Alapszabályai 10-18 §-ban foglaltak alapján az Egyesület tagjai lehetnek mindazok, akik az Egyesületbe való belépéskor annak Alapszabályát elfogadták és belépési nyilatkozatot töltöttek ki.
A kitöltött és aláírt belépési nyilatkozatot kérjük az EME titkárságára eljuttatni:
- személyesen, postán vagy email-ben a titkarsag@eme.ro címre.

Belépéskor az adott évi tagdijat ki kell fizetni. Külön beiratkozási díj nincs. Ha a tagdíjat az Egyesület bankszámlájára utalta, kérjük a kifizetést igazoló irat másolatát a belépési nyilatkozattal egyszerre eljuttatni a titkárságra.

Asociația  Muzeului Ardelean
Cod Fiscal 5566931
Adresa str. Napoca 2-4, 400009 Cluj-Napoca
BCR Sucursala Cluj
IBAN: RO14 RNCB 0106 0159 8508 0001

Az EME 2008. március 27-én tartott Közgyűlése az alábbi tagdíjakat határozta meg, melyek még mindig érvényesek. A tagdijak naptári évre vonatkoznak.
rendes tag          40 RON
nyugdíjas tag     20 RON
egyetemista tag   10 RON

Az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya tagjainak tagsági díja és beiratkozási lehetőségei itt olvashatók.

EME-hírek a világhálón
Az EME rendezvényeinek időpontjáról, legfrissebb kiadványaink megjelenéséről, valamint egyéb egyesületi hírekről hetente tudósítunk hírlevelünk által, melyre itt iratkozhat fel.
Ezenkívül a közösségi hálón is jelen vagyunk, a legfrissebb hírekért kövesse az EME Facebook- és/vagy Instagram-fiókját is. Rendezvényeink felvétele megtekinthető az EME Youtube-csatornáján. Kövessen bennünket!
 

Az EME könyvkiadója
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület tudományos kiadója gondozásában megjelent kötetek a www.eme.ro/kiado honlapon megtekinthetők, és ugyanitt megrendelhetők. Friss köteteinkről, könyvismertetőkről és könyves eseményekről az EME-hírlevél mellett a kiadó Facebook-oldalán is tudósítunk. Kövessen bennünket!
 

Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály: Beiratkozás (emeogysz.ro)