Gróf Mikó Imre Tudományos Díj

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) és a Gróf Mikó Imre Alapítvány az EME alapítója, Gróf Mikó Imre emlékére és tiszteletére egy róla elnevezett ifjúsági díj alapítását határozta el abból a célból, hogy ezzel kritikai fórumot, seregszemlét teremtsen az erdélyi, a máramarosi, a partiumi, a bánáti és a romániai magyarság múltját és jelenét bemutató szakmai munka színvonalának emelésére és az igényes, eredeti szakkutatások biztosítására, elismerésére.
Gróf Mikó Imre (1805–1876) művelődéspolitikus, irodalomtörténész, az erdélyi magyar kulturális, oktatási és tudományos intézményi rendszer szervezője volt. 1861-ben Erdély kormányzója lett, az Erdélyi Múzeum-Egyesületet 1859-ben alapította. Alapítója a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégiumnak, a kolozsvári nemzeti Színhát és a Kriza gyűjtemény mecénása. Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia igazgatóságának, elnöke a Magyar Történelmi Társulatnak.
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Gróf Mikó Imre Alapítvány a Gróf Mikó Imre tudományos díjjal nyomtatásban megjelent (vagy nyomdakész), az erdélyi, a máramarosi, a partiumi, a bánáti és a romániai magyarság múltjára és jelenére vonatkozó adattárakat, forráskiadványokat és tudományos monográfiákat jutalmazza. A díjat a Romániában élõ 35. életévüket nem betöltött magyar kutatók – egyéni, vagy kollektív munkájukkal – nyerhetik el.
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége és a Gróf Mikó Imre Alapítvány Kuratóriuma 2004-ben, és az azt követő minden negyedik évben szakbizottságot kér fel, amelyik számba veszi és elbírálja a fenti tudományágak területén a kiírás megelőző öt évben született munkákat. A bizottság szakértőkkel véleményezteti és rangsorolja azokat. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Gróf Mikó Imre Alapítvány Kuratóriuma a legjelentősebbnek ítélt alkotást jutalmazza a komoly anyagi elismeréssel is járó Gróf Mikó Imre díjjal. A bíráló bizottság tagjai romániai, magyarországi vagy más külföldi elismert szakemberek.
A díj odaítélésének elengedhetetlen feltétele a díjazandó munka kiemelkedõ tudományos értéke. Ha ilyen alkotás az adott öt éves időszakban nem születne, a díj nem kerül kiosztásra.
A díj odaítéléséről, a vele járó pénzösszegről, továbbá a díjjal kapcsolatos valamennyi részletről az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége és a Gróf Mikó Imre Alapítvány Kuratóriuma dönt. A díj kiadására ötévente az Erdélyi Múzeum-Egyesület közgyűlésén kerül sor. A díj összege 500.000.- , azaz ötszázezer forint.
A díjat a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (és a Határokon Túli Magyarok Hivatala) támogatja.

Díjazottak

2020 Gordán Edina

2015 Ősz Sándor Előd

2010 Dáné Veronka és Fehér János

2005 Fejér Tamás, Rácz Etelka, Szász Anikó