Papp Kinga előadása a XVII. Lelkiségtörténeti Konferencián

HUN-REN–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport szervezésében 2024 április 12–13- án került sor a XVII. Lelkiségtörténeti Konferenciára Erkölcs, etika és morál a magyar régiségben címmel. A konferencián részt vett intézetünk munkatársa, Papp Kinga, előadásának címe: Házasság és jó erkölcs Wesselényi Kata Egy hittel egy reménnyel két egyező szívnek Isten eleiben fel nyújtott áldozatja című imanaplójában.

Részvételét az MTA Nemzeti Program Források és adattárak Erdély középkori és kora újkori történetéhez című projektje támogatta. 

A konferencia részletes programja