MTNE 2023 - Benkő András 100 Emlékkonferencia - beszámoló

EME MTNE

Zenetudományi szekció

Benkő András 100 Emlékkonferencia

Az I. Szakosztály Erdélyi Zenetudományi Munkaközössége hetedik alkalommal kapcsolódik a Magyar Tudomány Napja rendezvényéhez. Ezúttal évfordulós tanácskozásra került sor, és elmondható, hogy a Benkő András 100 emlékkonferencia igen sikeres volt. A BBTE Református Tanárképző és Zeneművészeti Karral közösen szervezett, a Kolozsvári Magyar Opera Bánffy Miklós Stúdiótermében 2023. november 23-án tartott rendezvényen hét tudományos előadásra, egy kerekasztal-beszélgetésre és a https://benkoandras-zenetortenesz.com/ honlap ismertetésére is sor került. Az erdélyi zenetudós, pedagógus születésének centenáriumi évében az erdélyi és magyarországi szakma képviselői tartottak előadást, Benkő András kutatásait ismertetve, azokat tovább-gondolva, valamint a kortárs zeneszerzők, vagy az erdélyi zenei kultúra témakörében. A kerekasztalt követő sokféle hozzászólást, személyes visszaemlékezést hanghordozón rögzítettük. Az eredetileg élő konferenciát két résztvevő betegsége miatt hibrid formában valósítottuk meg, ez lehetőséget adott a távollevőknek is a bekapcsolódásra. 12 előadó, a konferenciát köszöntő elöljáró, kerekasztal-résztvevő vagy hivatalos hozzászóló és 16 résztvevő volt jelen.