Gr. Mikó Imre-emléklappal tüntették ki Simon Zsoltot a Marosvásárhelyi Fiókegyesület elnökét

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Gr. Mikó Imre-emléklappal tüntette ki Simon Zsoltot, a Marosvásárhelyi Fiókegyesület elnökét a kutatási eredményei és az Erdélyi Múzeum-Egyesület marosvásáhelyi fiókegyesülete tevékenységének szervezésében kifejtett munkája elismeréséül.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége 2005-ben, az Egyesület alapítója, gr. Mikó Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Emléklapot alapított az Egyesület újjászervezésében és folyamatos működtetésében kiemelkedő munkát végzett tagjai és pártolói számára.

2024. április 6-án, Kolozsváron díjazta Keszeg Vilmos, az EME alelnöke és Bogdándi Zsolt, az EME főtitkára az EME 2024. évi rendes közgyűlésén. Simon Zsolt nem tudott jelen lenni az eseményen

Gratulálunk!

Laudáció Simon Zsolt részére a Gr. Mikó Imre-emléklappal való kitüntetéséhez

Simon Zsolt a BBTE Történelem és Filozófia Karán szerzett történészi oklevelet 1997-ben, ugyanitt végzett mesterképzőt 1998-ban, középkortudományok szakirányon. 2008-ban az ELTE-n szerzett PhD-fokozatot. Kubinyi András irányításával megírt disszertációjának témája Magyarország és az Oszmán Birodalom közötti kereskedelmi kapcsolatok a 16. század elején. A baricsi és kölpényi harmincadok forgalma. 2002–2003 között a Közép-Európai Egyetem középkortudományok szakirányán mélyítette el tudását.

1997-től Marosvásárhelyen a Román Akadémia Gheorghe Şincai Társadalomtudományi Kutatóintézetének kutató munkatársa, 2011-től főkutatója.

Az évek során hazai és külföldi kutatási programok keretében végzett alapkutatásokat (Bukarest, Budapest, Prága, Párizs, Münster, Oldenburg, München). Kutatásai a közép- és újkori Erdély történetével, az erdélyi diákok peregrinációjával kapcsolatosak. Jelentős tudományos egyesületek tagja. Marosvásárhelyen jelentős konferenciák szervezőbizottságában vett részt.

2008-tól titkára, majd elnöke az EME marosvásárhelyi fiókegyesületének.

Örömmel emlékezünk arra, hogy forrásfeltáró, -feldolgozó, a tudományosság elvárásait következetesen érvényesítő munkájáért az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztályának Debüt díját Simon Zsolt kapta 2006-ban.

Köszönjük az EME szándékaival való következetes azonosulását, munkáihoz kitartást kívánunk!

Keszeg Vilmos, Kolozsvár, 2024. április 6.