EME Kiadó Hírlevél 2024.05.10

A hírlevél itt olvasható pdf formátumban EME Kiadó Hírlevél 2024.05.10

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadójának legfrissebb kötetei

levelem

Cím: “Ha levelem elolvastad, add tovább”
Alcím: Bonczidai Dezső kézírásos gyülekezeti levelei a két világháború közötti Kidén
Emberek és kontextusok 26
Szerző(k): Ilyefalvi Emese (sajtó alá rendezte és a bevezetőt írta)

Műfaj: néprajz, levelezés

Ismertető: Ilyefalvi Emese kötete részben írásantropológiai, részben vallási néprajzi kutatás eredménye. Egyik kérdése a levélírás térhódítására, a másik a lelkészi pasztoráció sajátos formájára irányítja a figyelmet. Bonczidai Dezső (1902–1946) lelkész 1928–1946 között a kidei (Kolozs megye) református gyülekezetben szolgált. 1932–1935 között a híveit többnyire heti rendszerességgel megírt, sokszorosított, a faluban kézből kézbe adott levelekben is megszólította: vallásos olvasmányokat ajánlott, segítette a bibliai igék értelmezését, keresztényi erényekre és értékekre hívta fel a figyelmet, tájékoztatott helyi, regionális és nemzetközi történésekről. A kötet Bonczidai Dezső Lelkipásztori leveleit teszi közzé, a levelek és a pasztoráció kontextusát tárja fel és értelmezi.

Tartalom
Absract
Rezumat

 

zene

Cím: Csak a zene?
Alcím: Műfajok, stílusok, ideológiák a magyar pop-rock zene történetében
Letöltés. Média- és kommunikációtudományi könyvsorozat 17

Szerző(k): Havasréti József

Műfaj: médiatudomány

Ismertető:
„Havasréti poptörténeti fejtegetéseit olvasni valódi intellektuális kaland: a kötetben a szerző a hazai pop-rock zene legnépszerűbb vagy leginkább kultikus alkotóinak produkcióit új és izgalmas megközelítésben állítja elénk, megvilágítva az egyes műfajok esztétikai eszköztárát, ideológiai és kulturális kontextusait.” Szemere Anna
Tartalom
Abstract

A kiadványok, akárcsak a korábbi köteteink, megvásárolhatók az www.eme.ro/kiado honlapon vagy partnerintézményeinknél.