EME Kiadó Hírlevél 2024.02.09

EME Kiadó Hírlevél 2024.02.09

A hírlevél itt olvasható pdf formátumban EME Kiadó Hírlevél 2024.02.09

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadójának legfrissebb kötetei

Cím: Közösségben közösségért
Alcím: Tanulmányok Kiss András születésének századik évfordulójára
Szerző(k): Flóra Ágnes, Pakó László (szerk.)
Műfaj: történelem, emlékkönyv
Ismertető:
A Kiss András emlékére készített tanulmánykötet első négy írása emlékezés az ünnepelt személyiségére és szakmai tevékenységének különböző vetületeire. Szóba kerül Kiss András levéltári iratgyűjtő tevékenysége, az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1990-es újraindulását követően kifejtett tevékenysége és Kolozsvár történetét érintő kutatásai is. A kötet további részében az erdélyi és kiemelten a kolozsvári jog-, intézmény-, társadalom-, város-, nyelv- és mentalitástörténet tárgyköreiből választottak a szerzők az ünnepelt által is kutatott témákat. Több tanulmány Kiss András által is vizsgált kérdéseket gondol tovább. Mindezek mellett a kötetben helyet kaptak olyan tanulmányok is, amelyek ugyan nem kapcsolódnak szorosan Kiss András kutatásaihoz, de a témákat – a kolozsvári levéltári anyagban való alapos tájékozottságának köszönhetően – éppen ő ajánlotta feldolgozásra szerzők számára, vagy az ő segítségével sikerült a szerzőknek rátalálniuk a megfelelő levéltári állagokra.
Tartalom

Cím: What does time do?
Alcím: Th e spatialization and the transience of time in English, Finnish and Hungarian
Szerző(k): Máthé Zsuzsa
Műfaj: Nyelvészet
Ismertető:
A kötet a metaforikus nyelvet vizsgálja a kognitív metaforaelmélet keretében, az idő képét kutatva az angol, finn és a magyar nyelvben, pontosabban azt, hogy az idő hogyan jelenik meg metaforikus összefüggésben, cselekvő lényként. A fogalmi metaforák azt mutatják, hogy nehéz az időről beszélni anélkül, hogy kézzelfogható dologhoz kapcsolnánk. Az idő különböző fogalmakkal hozható kapcsolatba metaforikus környezetben, főként a térrel, de gyakori például a pénz fogalmával vagy a mozgó tárggyal való társítása, és gyakran antropomorfizált élőlényként/lényként is megjelenik. A kutatás arra a kérdésre próbál választ adni, hogy az idő metaforikus képe eltér-e, és milyen mértékben különbözik a fent említett nyelvekben, valamint hogy ez a különbség hogyan jelentkezik és miért.
Tartalom
 

Cím: A műszaki ábrázolás alapjai               
Műszaki Tudományos Füzetek 19
Szerző(k): Popa-Müller Izolda, Hegedűs-Kuti János
Műfaj: műszaki tudományok, műszaki ábrázolás
Ismertető:
A könyv a műszaki ábrázolás azon ismereteit tartalmazza, amelyek a géprajzi ábrázoláshoz alapvetően szükségesek. A megváltozott és a korábban nem létező ábrázolási szabályok alkalmazását mutatja be. Az első részben betekintést nyújt a kézi rajzkészítés alapvető kellékeiről, példán keresztül illusztrálja a vetületi ábrázolás során előforduló síkgeometriai alakzatok szerkesztésének lépéseit és a vetületi ábrázolás szabályait, ezt követik a rajzi nézetek és a metszetek típusai. Részletesen tárgyalva vannak a legfontosabb oldható és nem oldható kötések ábrázolásával és méretmegadásával kapcsolatos tudnivalók. Betekintést nyújt a felületi érdességgel, tűrésekkel és az illesztésekkel kapcsolatos ismeretek témakörébe. Megmutatja az általánosan használt gépelemek ábrázolását és méretmegadását. A könyv az összeállítási rajzok készítésével kapcsolatos ismeretek összefoglalásával zárul.

Tartalom
Abstract
DOI: 10.36242/mtf-19

Cím: Berobogott Temesvárra a nyugat  
Alcím: A Szeged-Temesvár vasútvonal története
Tudomány-és Technikatörténeti Füzetek 18
Szerző(k): Jancsó Árpád
Műfaj: technikatörténet
Ismertető:Dr. Jancsó Árpád nyolcadik vasúttörténeti tematikájú könyvét a tőle megszokott alapos, tudományos igényű, mégis olvasmányos formában készítette el. A Szeged–Temesvár vasútvonal megnyitásával a Temesköz fő városát is bekötötték az országos hálózatba. E vasútvonal a Bécs–Marchegg–Pest–Szeged–Temesvár–Báziás, majd később Temesvár–Orsova–országhatár vasúti fővonal részét képezte.
A kötet az ország vasúti politikájáról, az óhajtott, valamint a megvalósult vasutakról szól, kitérve a Pozsony–Nagyszombat lóvasútra is. Mindezek mellett kitér az első európai mozdonyok történetére, a szegedi Tisza-hídra, a vonatrablásokra, vasútvonal és árvíz kapcsolatára, igazgatók és tervezők életútjára is. A műszaki leírásokat, történeti adatokat számos illusztráció teszi könnyen befogadhatóvá.
DOI: 10.36241/ttf-18
Tartalom
Content
Cuprins
Abstract
Rezumat


A kiadványok, akárcsak a korábbi köteteink, megvásárolhatók az www.eme.ro/kiado honlapon vagy partnerintézményeinknél.