EME Kiadó Hírlevél 2023.11.10

 

A hírlevél itt olvasható pdf formátumban EME Kiadó Hírlevél 2023.11.10


Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadójának legfrissebb kötetei

Cím: Az erdélyi magyar kóruskultúra a Romániai Magyar Dalosszövetség védnöksége alatt
Alcím: Centenáriumi kötet

Szerző(k): Csákány Csilla (szerk.)
Műfaj: zenetörténet

Ismertető:
„Legfontosabb számunkra az éneklő Erdély megvalósítása. Kövesd az ősöket és tartsd meg, ami magyar!” – írta az ezredforduló éveiben egy kórusköszöntőben Guttman Mihály, a Romániai Magyar Dalosszövetség örökös tiszteletbeli elnöke. A száz esztendős Dalosszövetség a történelmi és szakmai hullámhegyek és hullámvölgyek egymásutánjában, a megszorítások és a folyamatos, kényszerű újrakezdési kísérletek közepette következetesen szorgalmazta az erdélyi egyházzenei, világi, iskolai, ifjúsági énekkarok, fúvószenekarok és hagyományőrző együttesek megalakulását, biztosította a már hagyománnyal rendelkező együttesek szellemi támogatását, és – ami az erdélyi kóruskultúra repertoárját illeti – hűséggel kitartott a „Bartók és Kodály nyomában” hirdetett ars poetica mellett.
 A kötet az erdélyi dalosmúlt történeteiről, az aktív erdélyi kórusmozgalom eredményeit tanúsító dalostalálkozókról referál, ugyanakkor feleleveníti a Romániai Magyar Dalosszövetség múltjának legfontosabb pillanatait, fordulópontjait, célkitűzéseit, szerepét, együttműködéseinek emlékeit, sokrétű és hathatós tevékenységének eredményeit.
Tartalom
Cím: Városok online márkakommunikációja         16.
Alcím: Egy romániai weboldalelemzés tapasztalatai

Szerző(k): Benedek István
Műfaj: médiatudomány

Ismertető: Benedek István Városok online márkakommunikációja című könyve két szempontból is hiánypótló olvasmány. Egyrészt segít a kommunikációtudomány és a márkázás iránt érdeklődő olvasónak a helymárkázás szakirodalmában és legfontosabb kérdésfelvetéseiben tájékozódni. Másrészt izgalmas elemzéssel mutatja be a városmárkázás online vonatkozásait – különös tekintettel a romániai megyeszékhelyek weboldalaira. Ahogy azt összegzés megállapítja: nemcsak a városmárkázásban érdekelt szakembereknek, de a városvezetésben dolgozóknak is hasznos olvasmány lehet. A kötetben kidolgozott elemzési rácsról a kötet ajánlójában Papp-Váry Árpád így nyilatkozik: „Ez ugyan a szerző szerénysége miatt az OCBE-modell nevet kapta, az online city brand evaluation után, de mi nyugodtan hívhatjuk Benedek-modellnek is.”

Tartalom
Abstract
Cím: Szabadra írni
Alcím: A kommunista diktatúra időszakának feldolgozása kortárs romániai származású női szerzők regényeiben

Szerző(k): András Orsolya
Műfaj: irodalomtudomány

Ismertető:
 A kötet Herta Müller, Alina Nelega és Tompa Andrea egy-egy regényének érelmezését tartalmazza, különös tekintettel a romániai kommunista diktatúra időszakának bemutatására. A szubjektív ábrázolásmódok révén árnyaltabb képet kaphatunk közösségünk közelmúltjáról, így ez a munka hozzájárul a problematikus kérdésekről szóló párbeszédhez. Az olvasás folyamata helyet ad a képzelet játékosságának, az empátiának, és a szépirodalmi szöveg biztonságos terében lelassíthatjuk annak alapos megfigyelését, hogy hogyan értelmezünk bizonyos eseményeket. Így a kiválasztott három regény interpretációjának célja, hogy az ítélkezéstől a megértés felé mozdítsa a múlt megközelítési lehetőségeit. Emellett az irodalmi szöveg láthatóvá teszi azoknak a diskurzusoknak a struktúráját is, amelyek a múltról való beszédünket meghatározzák. Ezeket elsősorban a nyelv, identitás és (kulturális) emlékezet kulcsfogalmai felől közelítette meg a szerző.

Tartalom
Cím: Az erdélyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés története
Alcím: Visszatekintés az elmúlt 15 évre

Szerző(k): Sipos Emese, Papp Kinga (szerk.)
Műfaj: gyógyszerészképzés

Ismertető:
 Erdélyben és így Romániában az egyetlen magyar nyelvű gyógyszerészképzés csak a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE, mai nevén Marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem, MOGYTTE) Gyógyszerészeti Karán zajlik, 1948 óta. Történetéről, a kar alapító tanárairól több könyv és számos közlemény jelent meg tanáraink, dr. Péter H. Mária és dr. Gyéresi Árpád tollából. Jelen könyv megírását indokolja, hogy a kar fennállásának 50. évfordulójára (1948–1998 A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar, szerkesztette dr. Gyéresi Árpád egyetemi tanár), valamint a 60. évfordulójára (A hatodik évtized, szerkesztette dr. Gyéresi Árpád egyetemi tanár) ké- szült kétnyelvű (román–magyar) könyvek kiadása óta eltelt több mint tíz év alatt az aktuális magyar nyelvű gyógyszerészképzésről nem jelent meg könyv. A magyar nyelvű gyógyszerészképzés 65 és 70 éves fennállásának megünneplésére az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya megemlékező rendezvényt tartott. A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar jelenlegi magyar oktatói ezzel az emlékkötettel és egy a novemberi emléküléssel szeretnének tisztelegni a 75 éves marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés előtt.

Tartalom - Contents
Cím: Erdélyi Múzeum 2023/3      85.
Alcím: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület bölcsészettudományi és társadalomtudományi folyóirata

Szerkesztő(k): Varga P. Ildikó (felelős szerkesztő), Varga P. Ildikó (a lapszám szerkesztője)
Műfaj: irodalomtudomány

Ismertető:
 DOI: 10.36373/em-2023-3
Tartalomjegyzék
Content
Cuprins
Abstracts and keywords
Abstracte și cuvinte cheie
Szerzők / Authors / Autori
 


A kiadványok, akárcsak a korábbi köteteink, megvásárolhatók az www.eme.ro/kiado honlapon vagy partnerintézményeinknél.