Elhunyt Makkay Ferenc kémikus, az EME Természettudományi Szakosztályának tagja

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Természettudományi Szakosztálya szomorúan értesült, hogy dr. Makkay Ferenc (1930-2023) vegyész, az EME Természettudományi Szakosztályának volt tagja elhunyt. Búcsúzunk volt kollegánktól, vegyésztől, a BBTE ny. oktatójától és kutatójától, aki 1990 óta az EME tagja volt, előadásokkal és az EME rendezvényein részvételével gazdagította a Természettudományi Szakosztály munkásságát.

Dr. Makkay Ferenc (1930. szeptember 16., Máramarossziget) szülővárosában végezte a középiskolát 1949-ben, majd a Bolyai Tudományegyetemen szerzett vegyészi diplomát 1953-ban. Pályáját az egyetem gyakornokaként kezdte. Tanársegéd volt előbb a Bolyai, majd az egyesített Babeș–Bolyai Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékén (1957–1970). 1970-ben a kémiai tudományok doktora lett, később, 1976–1979 közt főiskolai docens a kolozsvári Tanártovábbképző Intézetben, majd újra az egyetem munkatársa 1979-től 1995-ös nyugdíjazásáig.

Kutatási területei: a platinaelektródok felületi sajátosságainak tanulmányozása, az oktatás hatékonyságának vizsgálata a középiskolai kémiaoktatásban és a vegyes ligandumú komplex vegyületek alkalmazási lehetőségei az analitikai meghatározásokban (RMIL 2010).

Emlékét kegyelettel őrizzük!