A Termini magyar-magyar szótárról tartott előadást Benő Attila nyelvész

A Termini magyar-magyar szótárról tartott előadást Benő Attila nyelvész, a BBTE Bölcsészettudományi Karának professzora 2024. március 19-én az Erdélyi Múzeum-Egyesület székházában.

Az előadó beszámolt az elmúlt évtizedekben a Magyarországon kívül eső régiók magyar közösségeinek nyelvhasználatáról, a régiókban folytatott nyelvészeti kutatásokról, a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózatba tömörült határon túli és magyarországi kutatóállomások tevékenységéről. Ezt követően bemutatta a Termini internetes magyar-magyar szótárt, melyet nyolc ország kutatói bővítenek és szerkesztenek folyamatosan. http://ht.nytud.hu/htonline

A szótár azokat a magyarországiaktól eltérő, idegen eredetű és belső keletkezésű szavakat és szójelentéseket, valamint állandósult szókapcsolatokat tartalmazza és látja el régiónkénti megjelölésekkel, képes illusztrációkkal és (autentikus) hanganyaggal, amelyeket a Kárpát-medencében élő, elsősorban nem magyarországi magyarok használnak. A szótár a Magyarországon és a környező hét ország magyarlakta régióiban (Erdély, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja, Horvátország, Muravidék, Őrvidék) használt sajátos szavakat, közvetlen és hibrid kölcsönszavakat, jelentésbeli és stílusbeli kölcsönszavakat, tükörszavakat és -kifejezéseket, továbbá idegen mintától független saját alkotásait és az egykori közmagyar szókincs megőrzött régiségeit tartalmazza.

Az esemény beharangozója az Erdélyi Figyelő riportjában...

László Tibor riportja a Kolozsvári Rádió műsorában