A Jakó Zsigmond Kutatóintézet forráskiadási programjának bemutatása

Az MTA I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának, valamint a II. Filozófiai és Történettudományok Osztályának szervezésében, a Magyar Tudományos Akadémia 197. közgyűlése alkalmából, 2024. május 13-án, a Humán Tudományok Kutatóházában Bemutatkoznak az MTA Nemzeti Kutatási Programok bölcsészettudományi alprogramjai.

Az esemény keretein belül a Jakó Zsigmond Kutatóintézet munkatársai bemutatják a Források és adattárak Erdély középkori és kora újkori történetéhez forráskiadási programot

Az esemény részletes programja:

Elnök: Benkő Elek, az MTA rendes tagja, a Filozófiai és Történettudományok Osztályának elnöke

10.00–11.00 Magyar Nemzeti Helynévtár Program

 • 10.00 Hoffmann István, az MTA levelező tagja: A Magyar Nemzeti Helynévtár mint kutatási program
 • 10.15 Rácz Anita PhD: A Magyar Nemzeti Helynévtár mint digitális adatbázis
 • 10.30 Tóth Valéria, az MTA doktora: A Magyar Nemzeti Helynévtár mint kiadványsorozat
 • 10.45 Borsos Balázs, az MTA levelező tagja: Helynevek statisztikai elemzése: a Bodrogköz mint példa

11.00–12.00 Források és adattárak Erdély középkori és kora újkori történetéhez.

 • 11.00 Bogdándi Zsolt PhD: Források és adattárak Erdély középkori és kora újkori történetéhez. A Jakó Zsigmond Kutatóintézet forráskiadási programja
 • 11.15 W. Kovács András PhD: Az Erdélyi Okmánytár
 • 11.30 Fejér Tamás, a teológiai tudomány doktora: Az Erdélyi Fejedelmek Királyi Könyvei
 • 11.45 Gálfi Emőke, az egyháztörténelem-tudomány doktora: Az erdélyi hiteleshelyi jegyzőkönyvek kiadása. A Gyulafehérvári Káptalan és a Kolozsmonostori Konvent jegyzőkönyvei

12.00–13.00 A magyar nyelv digitális támogatása a magyar tudományosság szolgálatában

 • 12.00 Héja Enikő PhD – Ligeti-Nagy Noémi PhD: A Magyar Nemzeti Szövegtár 3.0 felé
 • 12.30 Simon László: A magyar nyelv nagyszótára archivális cédulagyűjteményének digitalizációja

Ebédszünet

Elnök: Borsos Balázs, az MTA levelező tagja, a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának elnöke

14.00–15.00 A magyar nyelv digitális fenntarthatósága

 • 14.00 Váradi Tamás PhD – Holl András: Nyelvtechnológia a magyar tudományosság szolgálatában

15.00–16.00 Álhírek, áltudományos nézetek nyelvészeti azonosítása

 • 15.00 Németh T. Enikő, az MTA levelező tagja: Álhírek, áltudományos nézetek nyelvészeti alapú azonosítása: célok és első eredmények
 • 15.15 Rákosi Csilla, az MTA doktora: Az áltudományos álhírek anatómiája
 • 15.30 Nagy C. Katalin PhD – Szécsényi Tibor PhD – Németh T. Enikő, az MTA levelező tagja: A formális és informális megszólítások vizsgálata a MedCollect egészségügyi álhírkorpuszban
 • 15.45 Csendes Tibor, az MTA doktora: Automatikus álhírdetektálás informatikai eszközei

Az esemény részletes leírásához lásd a Történettudományi Intézet ismertetőjét.

A konferencia meghívója itt érhető el.