Kettős könyvbemutató: bemutatásra kerülnek Máthé Zsuzsa és Varga P. Ildikó 2023-ban, az EME kiadásában megjelent tanulmánykötetei

Időpont
Helyszín(ek)
BBTE Bölcsészettudományi Kar, Popovici terem
Szervező(k)
EME Kiadó

Kettős könyvbemutató | Május 27-én, hétfőn 16:00 órától a BBTE Bölcsészettudományi Karának Popovici termében bemutatásra kerülnek Máthé Zsuzsa és Varga P. Ildikó 2023-ban, az EME kiadásában megjelent tanulmánykötetei.

A szerzőkkel beszélget: Fazakas Emese és Burkhardt Zsófia.

- Fazakas Emese a BBTE Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék egyetemi docense, a nyelvtörténet és nyelvtudomány-történet kutatója.
- Burkhardt Zsófia a BBTE Bölcsészettudományi Karának magyar és finn mesterképzős hallgatója.

Máthé Zsuzsa – What Does Time Do? The Spatialization and the Transience of Time in English, Finnish and Hungarian

- A kötet a metaforikus nyelvet vizsgálja a kognitív metaforaelmélet keretében, az idő képét kutatva az angol, finn és a magyar nyelvben, pontosabban azt, hogy az idő hogyan jelenik meg metaforikus összefüggésben, cselekvő lényként. A fogalmi metaforák azt mutatják, hogy nehéz az időről beszélni anélkül, hogy kézzelfogható dologhoz kapcsolnánk. Az idő különböző fogalmakkal hozható kapcsolatba metaforikus környezetben, főként a térrel, de gyakori például a pénz fogalmával vagy a mozgó tárggyal való társítása, és gyakran antropomorfizált élőlényként/lényként is megjelenik. A kutatás arra a kérdésre próbál választ adni, hogy az idő metaforikus képe eltér-e, és milyen mértékben különbözik a fent említett nyelvekben, valamint hogy ez a különbség hogyan jelentkezik és miért.

Varga P. Ildikó – A kultúraszervező Vikár Béla

- Vikár Béla (1859–1945) mintegy hat évtizeden keresztül munkálkodott több területen is. A nagyközönség leginkább népköltészeti alkotások gyűjtőjeként és a finn eposz, a Kalevala fordítójaként ismeri a nevét. Bár az etnográfus és fordító Vikárhoz kötődően még mindig akad kutatásra méltó részlet, az is világosan látszik, hogy a lapszerkesztés és az irodalomszervezés munkásságának legkevésbé ismert és kutatott területei közé tartozik. A legfrissebb, Balázs Géza által 2022-ben publikált kiadvány, a Magyar Nyelvőr nyelvészeti folyóirat történetét tekinti át, és már megmutat valamit a szerkesztő és lobbizó Vikárból. Jelen kötet is ezt szeretné folytatni, és ily módon eltér az eddigi gyakorlattól: a lapszerkesztő, irodalom- és kultúraszervező Vikárra fókuszál, azon belül is a magyar–finn kulturális kapcsolatokban játszott szerepe kap kiemelt figyelmet.

A kiadványok megvásárolhatóak a rendezvény helyszínén.