Az EME I. Szakosztálya 2023. évi közgyűlése

Időpont

Az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya éves közgyűlésére f. é. január 16-án (hétfőn)  18.00 órakor kerül sor az EME Jókai/Napoca u. 2-4. sz. alatti Székháza előadótermében.
Napirend:
1. Elnöki beszámoló a 2022. évi tevékenységről
2. Munkaterv  2023-ra
3. Hozzászólások, különfélék

Kérjük a tagság megjelenését. Aki nem tud személyesen részt venni, bekapcsolódhat zoom-on a következő internetes útvonalon:
https://us04web.zoom.us/j/7950713416?pwd=ZHFRQ05ET0MvWUpicVBUUWhGc1ovdz09

Egyed Emese szakosztályi elnök
Gálfi Emőke szakosztályi titkár