A Magyar Tudományos Akadémián is bemutatkozott intézetünk forráskiadási programja

Időpont
Helyszín(ek)
Budapest, Humán Tudományok Kutatóháza

Intézetünk munkatársai május 13-án részt vettek a Bemutatkoznak az MTA Nemzeti Kutatási Programok bölcsészettudományi alprogramjai c., az MTA I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, valamint a II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya által szervezett konferencián (Budapest, Humán Tudományok Kutatóháza).

Bogdándi Zsolt előadásában a Források és adattárak Erdély középkori és kora újkori történetéhez című alprogramot, lényegében az EME Jakó Zsigmond Kutatóintézetének a forráskiadási munkatervét mutatta be. W. Kovács András az Erdélyi okmánytár munkálatairól, Fejér Tamás Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei forráscsoport kiadásáról, Gálfi Emőke pedig Az erdélyi hiteleshelyi jegyzőkönyvek kiadása címmel a kolozsmonostori konvent és a gyulafehérvári káptalan protocollumairól beszélt. Bogdándi Zsolt előadásában kitért a program két további alpontjára is, nevezetesen Gyulafehérvár város 17. századi törvénykezési jegyzőkönyveinek, valamint Wesselényi Kata kéziratos imakönyveinek a közzétételére is.  

 

A rendezvény részletes programja itt érhető el. 

Az esemény videófelvétele visszanézhető az MTA YouTube csatornáján. Kollégáink bemutatói 1 óra és egy perctől kezdődnek a videóban.