XXVIII. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka - felhívás

 

XXVIII. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA - FELHÍVÁS

A szervezőbizottság tisztelettel meghívja Önt a 2023. március 16-17-én megrendezendő huszonnyolcadik Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszakra, melyet Kolozsváron tartunk az EME Műszaki Tudományok Szakosztálya és a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara közös szervezésében. 

A RENDEZVÉNY CÉLJA:
Amint az előző huszonhét ülésszakon bebizonyosodott, az FMTÜ meghatározott mértékben járul hozzá a Kárpát-medencei magyar műszaki értelmiség kapcsolattartásához, a magyar szaknyelv ápolásához, műveléséhez, a kutatói munka ösztönzéséhez, a tudományos eredmények ismertetéséhez, terjesztéséhez.

PUBLIKÁCIÓS LEHETŐSÉGEK:

A tudományos bizottság által közlésre elfogadott, lektorált tanulmányokat két nyelven tesszük közzé: magyar nyelven az eddig megszokott módon a Műszaki Tudományos Közlemény sorozatban: https://www.eme.ro/publication-hu/mtk/mtk-main.htm (mely az EDA-ban is elérhető: http://eda.eme.ro/handle/10598/28082); illetve angol nyelvű tükörmása, online felületen: ( https://www.eme.ro/publication/mtk/mtk-main.htm).
Az anyagtudomány területén lehetőség nyílt 2018-tól a legújabb kutatási eredményeket új folyóiratban közölni, melynek neve: Acta Materialia Transylvanica. Az elfogadott és lektorált tanulmányokat ez esetben is kétnyelvű változatában tesszük közzé (magyar nyelven: https://www.eme.ro/publication-hu/acta-mat/mat-main.htm), a széles körű nemzetközi terjesztés érdekében angol nyelven is (https://www.eme.ro/publication/acta-mat/mat-main.htm.

Örömmel tájékoztatjuk, hogy mind a Műszaki Tudományos Közlemények, mind a Acta Materialia Transylvanica a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT-ben) elismert lektorált folyóiratként vannak jegyezve.

Ugyanakkor jelezzük, hogy minden EME-s publikációról gondoskodunk, hogy az MTMT-be is bekerüljenek, a szerzők hozzárendelésével. Ehhez az Önök segítségét is kérjük. Szíveskedjenek MTMT szerzőazonosító kódjukat a jelentkezési űrlapon feltüntetni.

 
A RENDEZVÉNY SZAKTERÜLETEI:
Az elfogadott dolgozatokat a következő szekciókban mutatjuk be: anyagtudomány, építészet, gépészet, informatikai alkalmazások, biztonságtudomány, környezetvédelem, villamosságtan, technikatörténet.
A benevezett dolgozatok témájának függvényében újabb szekciókat is létesítünk.
 
FONTOS HATÁRIDŐK:
Jelentkezési űrlap elküldése:  2023. február 20.
A szakmai lektorok javaslatai alapján véglegesített dolgozatok beküldésének határideje: 2023. március 1.
 
BEJELENTKEZÉS / BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Megtalálható a konferencia honlapján: http://www.eme.ro/fmtu/

Bitay Enikő,
az EME Műszaki Tudományok Szakosztályának elnöke