Jancsó és a Rohonyi család kézirathagyatéka
(Erdélyi Múzeum-Egyesület Kézirattára, Kolozsvár)
Katalógus

Összeállította Bárdi Nándor és Berki Tímea
Jancsó Béla
(1903-1967)
Közíró, kritikus, orvosi szakíró. Budapesten, Kolozsvárt és Szegeden végzett egyetemi tanulmányai után orvosi pályára lép, fogorvosi gyakorlata és orvostörténeti kutatásai mellett azonban diákkorától kezdve író. Az irodalomtól közügyi szerepet, népszolgálatot vár, de a népi öntudat legfőbb műhelyének a népnevelést tekinti. Főmunkatársként bekapcsolódik az Erdélyi Fiatalok szerkesztésébe és falumunkájába. Eszmei alakulására leginkább Szabó Dezső volt hatással.
Tartalom

I. A Jancsó család személyes iratai
II. Jancsó Béla kéziratai
III. Levelezés
IV. Jancsó Béláról
V. Mások kéziratai
VI. Kisnyomtatványok, műsorfüzetek, plakátok, bélyegek
VII. Hírlapi cikkek, sajtókivágások
VIII. Fényképek, képeslapok
IX. Személynév és intézménymutató