Hollanda Dénes gépészmérnököt, professor emeritust Gr. Mikó Imre-emléklappal tüntették ki

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 

Hollanda Dénes részére Gr. Mikó Imre emléklapot 

adományozott az EME Műszaki tudományok szakosztályában kifejtett munkássága, az erdélyi magyar nyelvű műszaki felsőoktatás megalapításáért és a gépészet területén végzett egyetemi oktatói tevékenysége és kutatómunkája elismeréséül.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége 2005-ben, az Egyesület alapítója, gr. Mikó Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Emléklapot alapított az Egyesület újjászervezésében és folyamatos működtetésében kiemelkedő munkát végzett tagjai és pártolói számára.

A díjat 2023. november 17-én, nyújtotta át Bitay Enikő, az EME elnöke  A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 22. fórumának megnyitóján.

HOLLANDA DÉNES gépészmérnök, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhelyi Kar, Gépészmérnöki Tanszékének emeritus professzora. Gépészmérnöki oklevelét a Brassói Műegyetemen szerezte, és egyetemi oktatói pályáját is itt kezdte tanársegédi, adjunktusi, majd docensi beosztásban. 1977-től a marosvásárhelyi műszaki oktatás megalapítója, a Marosvásárhelyi Műszaki Felsőoktatási Intézet, majd ennek jogutódja, a “Petru Maior” Egyetem dékánja. Életcéljául tűzte ki az anyanyelvű felsőfokú műszaki oktatás létrehozását, amiért egész életében küzdött. E célból létrehozta a Hollanda Alapítványt. 2001 és 2010 között a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának alapító dékánja. Az ő hivatali ideje alatt egyetemi vezetői tapasztalatának köszönhetően szilárdul meg a Marosvásárhelyi Kar, ekkor szerzik meg az első szakképzések, majd az egyetem az akkreditációt. Az évek során 24 magas rangú kitüntetésben részesült, ezek között méltó helyet foglal el a Magyar Köztársaság elnöke, Mádl Ferenc, és Románia elnöke, Emil Constantinescu által adományozott kitüntetések. Egyetemépítő és tudományos munkásságáért a Magyar Tudományos Akadémia Arany János-éremmel tüntette ki. Oktatói munkáját 16 könyv, egyetemi jegyzet és laboratóriumi útmutatók fémjelzik. Kutatási területe a hengeres és kúpfogaskerek kapcsolódása, valamint ezek gyártószerszámai.

Köszönjük a magyar nyelvű módszeres tudományos kutatás művelését, az Erdélyi Múzeum-Egyesület tudományos feladatvállalásának támogatását.

Gratulálunk!