Fülöp Ibolya gyógyszerészdoktort, egyetemi docenst Gr. Mikó Imre-emléklappal tüntették ki

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 

Fülöp Ibolya részére Gr. Mikó Imre emléklapot 

adományozott az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályában kifejtett munkássága és az gyógyszerészeti tudományok területén végzett egyetemi oktatói tevékenysége és kutatómunkája elismeréséül.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége 2005-ben, az Egyesület alapítója, gr. Mikó Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Emléklapot alapított az Egyesület újjászervezésében és folyamatos működtetésében kiemelkedő munkát végzett tagjai és pártolói számára.

A díjat 2023. november 17-én, nyújtotta át Bitay Enikő, az EME elnöke  A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 22. fórumának megnyitóján.

FÜLÖP IBOLYA a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti Karán, a Toxikológiai és Biofarmáciai Tanszék egyetemi docense. 2000 és 2005 között a Gyógyszerészeti Kar hallgatója. Rögtön az egyetemi éveket követően, érdeklődése a gyógyszerészeti tudományok keretébe tartozó kutatás, továbbtanulás felé fordul. 2006-tól gyakornok a Gyógyszerészeti Kar, Toxikológia és Biofarmácia Tanszékén, 2009-től egyetemi tanársegéd, 2013-tól adjunktus, majd 2016-tól docens. 2011-ben nyeri el a gyógyszerészdoktori címet. 2012-ben sikeres klinikai szakgyógyszerészi vizsgát tesz. Számos tudományos közleménye van hazai és külföldi szaklapokban. 4 szakkönyv társszerzője, valamint 5 nyertes kutatási pályázattal is rendelkezik. Oktatóként a hallgatók képzésében, szakköri munkájuk irányításában fontos szerepe van, a Gyógyszerészeti Kar magyar oktatóközösségének oszlopos tagja. A közéleti munkától sem zárkózik el: 2010-től az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának választmányi tagja, 2015-2018 között megbízott szakosztályi titkár, több éve a tudományos ülésszakok szervezőbizottságának fontos tagja.

Köszönjük a magyar nyelvű módszeres tudományos kutatás művelését, az Erdélyi Múzeum-Egyesület tudományos feladatvállalásának támogatását.

Gratulálunk!