Péntek János nyelvészt és néprajzkutatót, akadémikust Gr. Mikó Imre-emléklappal tüntették ki

[2021.11.22]

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület

Péntek János részére Gr. Mikó Imre-emléklapot

adományozott jelentős oktatói és kutatói tevékenysége, valamint az Erdélyi Múzeum-Egyesület szándékainak megvalósításában és az erdélyi magyar tudományos élet szervezésében kifejtett munkája elismeréséül.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége 2005-ben, az Egyesület alapítója, gr. Mikó Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Emléklapot alapított az Egyesület újjászervezésében és folyamatos működtetésében kiemelkedő munkát végzett tagjai és pártolói számára.

A díjat 2021. november 19-én, nyújtotta át virtuálisan Keszeg Vilmos, az EME elnöke és Bitay Enikő, az EME főtitkára A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 20. fórumán.

Péntek János nyelvész és néprajzkutató, egyetemi tanár, akadémikus. Szakterülete a nyelvtudomány és az etnológia, szociolingvisztika, dialektológia, népnyelv és népi kultúra viszonya. A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem professor emeritusa. A Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1989 után részt vett a romániai magyar felsőoktatás kiépítésében. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet szakmai igazgatója, az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének elnöke, az Erdélyi Tankönyvtanács alapítója, a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület elnöke, az Erdélyi Múzeum-Egyesület alelnöke. A Debreceni Egyetem díszdoktora, ezen kívül az MTA, különböző közművelődési egyesületek kitüntetettje. Több tucatnyi szakkönyv szerkesztője, lektora, számos önálló kiadvány, egyetemi jegyzetként használt szakkönyv szerzője.
Köszönjük, hogy vállalja és támogatja az Erdélyi Múzeum-Egyesület tudományszervezéssel kapcsolatos szándékait, támogatja a magyar nyelvű szaktudományok művelésének támogatását.