Morvai Tündét Gr. Mikó Imre-emléklappal tüntették ki

[2021.03.29]

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület
Morvai Tünde
részére
Gr. Mikó Imre-emléklapot adományozott az EME folyamatos működéséhez és az erdélyi magyar tudományműveléshez nyújtott támogatása elismeréséül.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége 2005-ben, az Egyesület alapítója, gr. Mikó Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Emléklapot alapított az Egyesület újjászervezésében és folyamatos működtetésében kiemelkedő munkát végzett tagjai és pártolói számára.

A díjat 2021. március 27-én, Kolozsváron nyújtotta át virtuálisan Keszeg Vilmos, az EME elnöke és Bitay Enikő, az EME főtitkára az EME 2021. évi rendes közgyűlésén.


Gratulálunk!


Laudáció
Morvai Tünde Gróf Mikó Imre-emléklappal és -plakettel való kitüntetéséhez

Párkányban született, az ELTE-n szerzett diplomát politológia szakon, majd ugyanitt doktori fokozatot a Pedagógia és Pszichológia Karon, 2019-ben. Fiatalon kezdett el kutatni, kutatásokat szervezni, koordinálni, kezdetben a szlovákiai magyar doktoranduszok és fiatal kutatók szervezetében, majd a Balassi Intézet Márton Áron Kutatói Szakkollégiumának ösztöndíjasaként. 2014–2017 között a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének fiatal kutatója volt. 2017 novemberétől a külhoni magyarok tudományművelésének, összefogásának elősegítésére hivatott intézmény, a Magyar Tudományos Akadémia Határon Túli Magyarok Titkárságának osztályvezetője. Emellett számos hazai és nemzetközi kutatási projekt résztvevője. Az új feladat nem áll messze eddigi tevékenységétől, kutatásaitól, a szociológiai felmérésektől, ezek közül csupán néhány témát kiemelve, mint az ifjúságkutatás, a magyar felsőoktatás és a munkaerőpiac viszonyának tanulmányozása, a végzett hallgatók munkaerőpiacon való elhelyezkedésének elemzése, az iskolaválasztási stratégiák tömbben és szórványban, a külhoni magyar doktoranduszok életpályájájának vizsgálata, a külhoni magyar pedagógushallgatók pályaorientációs vizsgálata, a Novus Peregrinus – magasan képzett magyar fiatalok migrációs stratégiái.
Most mindezt tágabb horizontra kiterjesztve, más régiókra is odafigyelve, szakszerűen, tapasztalatait felhasználva, meggyőződéssel végzi.
Alapfeladatának tekinti a külhoni magyar tudomány szervezését, az intézményközi kapcsolatok építését és ápolását, a tudományos munka minőségének, igényességének biztosítását. Köszönjük, hogy vállalja és támogatja az Erdélyi Múzeum-Egyesület tudományszervezéssel kapcsolatos szándékait, részt vesz az EME szakmai életében.

2021. 03. 22. Kolozsvár

Bitay Enikő,
a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja,
az Erdélyi Múzeum-Egyesület főtitkára