Kutatóink írásai a The Hungarian Historical Review folyóiratban

[2019.03.13]
 
Megjelent az MTA BTK Történettudományi Intézetének angol nyelvű folyóirata, a The Hungarian Historical Review legújabb, Social and Institutional Structures in Transylvania (1300–1800) című tematikus száma (2018. vol. 7. no. 4.), amely az EME Kutatóintézete hat történész munkatársának Erdély 13–18. századi történetével kapcsolatos írásait tartalmazza: András W. Kovács: The Participation of the Medieval Transylvanian Counties in Tax Collection; Géza Hegyi: Did Romanians Living on Church Estates in Medieval Transylvania Pay the Tithe?; Zsolt Bogdándi: The Organization of the Central Court of Justice in Transylvania in the Second Half of the Sixteenth Century; Tamás Fejér: Formularies of the Chancellery of the Transylvanian Principality in the Second Half of the Sixteenth Century; Emőke Gálfi: The Society of the Residence of the Transylvanian Princes in the Second Half of the Sixteenth Century; Andrea Fehér: From Courtship till the Morning After: The Role of Family, Kin and Friends in the Marriages of László Székely. A tematikus szám vendégszerkesztője Jakó Klára, az MTA BTK TTI tudományos munkatársa.

A tanulmányok megtekinthetők a folyóirat honlapján: http://www.hunghist.org/