Kelemen András villamosmérnököt, a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának dékánját Gr. Mikó Imre-emléklappal tüntették ki

[2020.11.23]

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület

Kelemen András részére Gr. Mikó Imre-emléklapot

adományozott jelentős oktatói és kutatói tevékenysége, valamint az Erdélyi Múzeum-Egyesület szándékainak megvalósításában és az erdélyi magyar tudományos élet szervezésében kifejtett munkája elismeréséül.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége 2005-ben, az Egyesület alapítója, gr. Mikó Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Emléklapot alapított az Egyesület újjászervezésében és folyamatos működtetésében kiemelkedő munkát végzett tagjai és pártolói számára.

A díjat 2020. november 20-án, nyújtotta át virtuálisan Keszeg Vilmos, az EME elnöke és Bitay Enikő, az EME főtitkára A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 19. fórumán.

Kelemen András villamosmérnök a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának dékánja, meghatározó szerepet vállalt az erdélyi magyar műszaki tudományosság fejlesztésében. Hite, szerénysége, emberi tartása mindannyiunknak követendő példa. Ahol kutatás, vagy tudományos megmérettetés van, diákok, avagy tanárok fórumain egyaránt ott találjuk, akárcsak a novemberi tudománynap rendezvényein. Aktív jelenléte, , szakmai tanácsai, figyelme, kitartó munkája, szakmai igényessége által az erdélyi műszaki oktatásfejlesztés meghatározó egyéniségévé vált.

Köszönjük, hogy vállalja és támogatja az Erdélyi Múzeum-Egyesület tudományszervezéssel kapcsolatos szándékait, részt vesz az EME szakmai életében, biztosítja a két intézmény együttműködését.