EME Kiadó Hírlevél 2021.03.09

[2021.03.09]Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadójának legfrissebb kötetei

A hírlevél itt olvasható pdf formátumban EME Kiadó Hírlevél 2021.03.09

 


https://www.eme.ro/upload/publications/949/wrapper.jpg

Cím: Dupla expó
Alcím: Fotográfia a kortárs magyar irodalomban
Letöltés 12
 
Szerző(k): Nagy Anna
 
Műfaj: médiatudomány, irodalomtudomány
 
Ismertető: „Nagy Anna azt vizsgálja alapos tájékozottsággal és a pontos leírás, terminológiai rendszerezés igényével, hogy milyen formákban jelenik meg a fotográfia a kortárs magyar irodalomban, illetve hogy milyen viszonyban van egymással a két médium a kortárs magyar publikációkban. A szerző rendkívül informatív és logikailag alaposan végiggondolt, a szintetizálótól az analizálás irányába haladó egységekbe szervezi kutatásának eredményeit. E kötet erényei a következetes építkezés, az alapos elméleti és művészeti tájékozottság, valamint olyan szakkifejezések meghonosítása a magyar irodalomtudományos nyelvben, mint például a mediális áthelyezés, médiumkombináció, intermediális utalás vagy fotóirodalom. A szerző kutatási területén döntő új bibliográfiát és elemzési megközelítéseket gyűjt egybe." Selyem Zsuzsa
Tartalom
Abstract

 

https://www.eme.ro/upload/publications/950/wrapper.jpg

Cím: Levelek egy letűnt világból
Alcím: A mindennapok dokumentálása a 20. század papíralapú kultúrájában. I-II kötet
 
Szerző(k): Szikszai Mária
 
Műfaj: néprajz, írásantropológia
 
Ismertető: A kultúra kutatói mindig felkapják a fejüket arra a hírre, hogy valahol egy padláson porosodik egy pár doboznyi irat, amelyről már senki nem tudja, hogy mit tartalmaz és hogyan került oda, ám első ránézésre megállapítható, hogy letűnt világok lenyomatát hordozzák. A néprajzosok, antropológusok számára a régi, poros padlásokon talált iratok ugyanúgy a terepet jelentik, mint bármely más helyszín. A padlásokról előkerülő tárgyak és iratok mindig egy olyan világról beszélnek, amely legfeljebb az emlékekben él még.
A jelen munka egy ilyen irategyüttes bemutatására vállalkozik. A több mint 2400 iratból álló anyag összegyűjtője és főszereplője a 20. század tízes éveiben született, a kilencvenes években hunyt el, azaz végigélte a századot. A gyűjtemény itt közzétett bemutatása arra a kérdésre nyújt egy megközelítő választ, hogy miként nézett ki a 20. század egy erdélyi, elmagyarosodott sváb származású, első generációs értelmiséginek számító, földműves családi gyökerekkel rendelkező katolikus lelkész nézőpontjából.
A jelen munka célja az, hogy a fent említett elsőrendű forrásokról, a fennmaradt iratanyagról leírást nyújtson. Az iratok leírása ebben az értelmezésben az antropológiai terepnapló szerepéhez hasonló narratív forma.
 A kutató itt az iratokba mélyed el, ez jelenti a terepet számára, a kérdéseit az iratoknak teszi fel, és az ezekből kapott válaszok segítségével építi fel az elképzelését arról, hogy milyen lehetett az adatközlőinek a világa. Ezért a feldolgozás eredménye is leginkább az antropológiai terepnaplónak felel meg: az összegyűjtött információk egy lineáris idősíkra szervezett terepnaplóban kaptak helyet, amelyben a kutató beszámol arról, hogy mit tapasztalt a terepen. Az iratok ilyen szempontú, rendhagyó bemutatása révén lehetőségünk van arra, hogy bármelyik évtizednél kinyithassuk a könyvet és ízelítőt kapjunk arról, hogy mik történtek azokban a napokban a főszereplőnk életében és szűkebb közösségében.
Tartalom  - I. kötet
Tartalom - II. kötet
Abstract
Rezumat
 
A kiadványok, akárcsak a korábbi köteteink, megvásárolhatók az www.eme.ro/kiado  honlapon vagy partnerintézményeinknél.