EME Kiadó Hírlevél 2020.12.10

[2020.12.10]

 

A hírlevél itt olvasható pdf formátumban EME Kiadó Hírlevél 2020.12.10

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadójának legfrissebb kötetei

 

 

Cím: Előadások A Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában
Certamen 7.
 
Szerző(k): Egyed Emese, Pakó László, Sófalvi Emese (szerk.)
Műfaj: nyelv-, irodalom-, néprajz-, színház-, film- és zenetudomány, történelem
 
Ismertető: Korábbi köteteihez hasonlóan a CERTAMEN most is számos tudományág, korszak, intézmény és kutatónemzedék közös helye, célja a kölcsönös megismerés, a szakmai párbeszéd.
Ez konvergenciákat is jelent a társadalom és a művészetek tanulmányozását illetően. Két nagy fejezetben, összesen öt részben követhetők a konferencia szekcióiban bemutatott kutatási eredmények : látogatás Nyugat- vagy Közép-Európából Erdélybe, vagy integráció a terület gazdasági életébe, városok (például Kolozsvár, Budapest, Bécs), működő vagy egykori intézmények (például könyvtárak, levéltárak, színházak, zeneiskolák, kulturális egyesületek) jelentőségének vizsgálata, szövegeké, sőt kottáké; továbbá a hozzáférést szolgáló, korszerű technológiák bemutatása. A kulturális szerepek és a szereplők megközelítése történeti-politikai meghatározottságuk érzékeltetésével jár együtt. Hangsúlyt kap a kapcsolattörténet, a jelenségek kritikai láttatása, a nők helyzetéé a 18–20. század európai társadalmában – különösen a Habsburg-államban, az Osztrák–Magyar Monarchiában, Magyarországon, Erdélyben.
A kötetben közölt zenetudományi írások kolozsvári zeneszerzőket és a városhoz kapcsolható alkotásokat mutatnak be.
Tartalom /Cuprins/Content

 
 

Cím: Halottbúcsúztató versek Erdélyben a 20. század második felében      
Alcím: Rituális genealógiai és biografkus emlékezet, műfajiság és szövegfunkció
Emberek és kontextusok 18.
 
Szerző(k): Bajkó Árpád
Műfaj: néprajz / ethnography / etnografie
Ismertető: A források az utóbbi 300-400 év folyamán a verses halottbúcsúztatást ellentmondásos megítélésben láttatják. Az elhunyt életpályáját, teljesítményeit, kapcsolatait és végrendelkezését megszerkesztő és a nyilvánosság előtt bemutató szövegtípust egyik oldalon indokolt igény, élénk érdeklődés, a másik oldalon pedig bizalmatlanság, elutasítás kísérte. A verses halottbúcsúztatás az „utolsó átváltozást", a halált és az elhunyt utóéletét a család perspektívájából értelmezi. Bajkó Árpád a szokás leggazdagabb 20. századi adatbázisát állította össze közel negyedszáz erdélyi településről. A fegyelmezett, következetes elemzés feltárja a szokás rituális, szociális kontextusát, valamint a versírás hagyományait, az autodidakta szerzők változatos alkotói habitusait. (Keszeg Vilmos)
Tartalom
Summary
Rezumat
 

 


Cím: A közszolgálati rádió átalakulása         
Alcím: Kolozsvári Rádió 1989-2016
Letöltés 11.

Szerző(k): Rácz Éva Mária
Műfaj: médiatudomány
 
Ismertető: Rácz Éva Mária A közszolgálati rádió átalakulása című könyve a romániai közszolgálati rádiózásban végbement rendszerváltás történetét dolgozza fel a romániai állami Román Rádiótársasághoz tartozó Kolozsvári Rádió példáján keresztül. A könyv kiindulópontja az, hogy 1989, a politikai rendszerváltás, a közszolgálatiságban is új médiamodell megjelenését idézte elő, s ezt a váltást, illetve ennek következményeit 2016-ig vizsgálja. A közel három évtized történéseit áttekintő kötet a közszolgálatiság új modelljét a megjelenő kereskedelmi rádiózáshoz képest helyezi el, tárgyalja a műsorrácsok alakulását, illetve a nyelvi norma kialakulását és érvényesítését a rádiós szövegmondásban. A kutatás az oral history, a személyes archívumok és digitális nyilvános archívumok anyagán alapszik.
 
Tartalom
Abstract

 


 Cím: Az olvasás útjain, a biográfiától a közköltészetig        
Alcím: Faludi Ferenc műveinek fogadtatása
ETF 292
 
Szerző(k): Vogel Zsuzsa
 
Műfaj: irodalomtörténet
 
Ismertető: Sokat fordított akárcsak Mikes, a dalműfajt (újra) felfedezte a magyar közönség számára, de tanított is, drámaíróként is, mint Csokonai, és jegyzékbe szedte a közmondásokat, ízes kifejezéseket akárcsak rendtársa, Baróti Szabó Dávid.

Faludi Ferenc (1704–1779) sokoldalú munkássága antológiadarabokká lett versei és a Régi Magyar Prózai Emlékek sorozatban 1991-ben tudományos apparátussal közreadott művei révén is érzékelhető; Vogel Zsuzsa recepció-szempontú, eredeti szempontokat érvényesítő monográfiája erőteljesen gazdagítja és árnyalja az ismert vagy inkább csak hatásában jelenvaló képet Az életrajzok, kéziratos és nyomtatott „Faludi-nyomok" érzékeny és módszeres vizsgálatával, egybevetésével élményszerű filológiai feltárásra invitál: régi szövegek hagyományozódásának, alakulásának konkrétumát élhetjük át, miközben kortársai vagy az utódok szemével olvassuk a római Árkádia egykori tagja, Révai Miklós, Batsányi János, Weöres Sándor kedves szerzőjének műveit.

Tartalom
Abstract
Rezumat

 A kiadványok, akárcsak a korábbi köteteink, megvásárolhatók az www.eme.ro/kiado  honlapon vagy partnerintézményeinknél.