EME Kiadó Hírlevél 2020.11.14

[2020.11.14]

 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadójának legfrissebb kötetei

A hírlevél itt olvasható pdf formátumban EME Kiadó Hírlevél 2020.11.14

 

Cím: Önfejű unitárius lelkész - innovatív néprajzi gyűjtő    
Alcím: Ürmösi Sándor (1815-1872) írásos hagyatéka
Emberek és kontextusok 17.
Szerző(k): Szakál Anna (sajtó alá rend., bev., jegyz.)
Műfaj: néprajz / etnography / etnografie
Ismertető: Szakál Anna a történeti folklorisztika szemléletével és módszertanával felvértezve tűzte maga elé célul az első, Kriza János által megszervezett erdélyi gyűjtőhálózatnak a mindennapok, az egyéni habitusok perspektívájából való megismerését. Kutatása szerteágazó, érinti a mozgalom eszmei előzményeit és indítékait, történetét, résztvevőit, a résztvevők életkörülményeit, személyes motivációit, kapcsolatait. Keresi és értelmezi a mozgalom írott dokumentumait, követi, gazdagítja és korrigálja recepciójának történetét.
Az „Igy nőtt fejemre a sok vadrózsa..." Levelek, dokumentumok Kriza János népköltészeti gyűjtőtevékenységének történetéhez című gazdag forrásközlést (Kolozsvár, 2012) követő jelen kötet monografikus igénnyel tekinti át az unitárius lelkész és folklórgyűjtő, Ürmösi Sándor szellemi és szociális környezetét, életpályáját és életművét. (Keszeg Vilmos)
Tartalom
Abstract
Rezumat

Cím: Acta Materialia Transylvanica 3 évf. 2020. 2  
Alcím: Anyagtudományi Közlemények
Szerkesztő(k): Bitay Enikő (főszerk.)
Műfaj: anyagtudomány
Ismertető: Az anyagtudomány számos területét felölelő, fontos és érdekfeszítő eredményeket tartalmazó tanulmányokat találhatnak mind a szakmabeliek, mind az érdeklődők az erdélyi anyagtudományi folyóirat legfrissebb számában. Olvashatunk eredményeket az iparban és a technológiában használt különféle anyagok, termékek károsodástípusairól, az orvostudomány által alkalmazott termékekkel kapcsolatos kutatásokról, különböző anyagoknak a gyártási folyamatok során bekövetkező szerkezetváltozásait vizsgáló kísérletekről. Emellett olyan kutatások eredményeiről is beszámolnak, amelyek a gyártási folyamatokat elemzik.

Tartalom

 

 

 

 

 

Cím: Erdélyi Múzeum 2020/3           82.
Alcím: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület bölcsészettudományi és társadalomtudományi folyóirata
Szerkesztő(k):
Kovács Kiss Gyöngy (felelős szerkesztő), Varga P. Ildikó (a lapszám szerkesztője)
Műfaj: irodalomtörténet / literature history / istoria literaturii
Ismertető:
Tartalomjegyzék
Content
Cuprins
Abstracts and keywords
Szerzők / Authors / Autori

 

A kiadványok, akárcsak a korábbi köteteink, megvásárolhatók az www.eme.ro/kiado  honlapon vagy partnerintézményeinknél.

Forrás: EME Kiadó