Darvay Zsolt matematikust Gr. Mikó Imre-emléklappal tüntették ki

[2021.11.22]

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület

Darvay Zsolt részére Gr. Mikó Imre-emléklapot

adományozott jelentős oktatói és kutatói tevékenysége, valamint az Erdélyi Múzeum-Egyesület szándékainak megvalósításában és az erdélyi magyar tudományos élet szervezésében kifejtett munkája elismeréséül.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége 2005-ben, az Egyesület alapítója, gr. Mikó Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Emléklapot alapított az Egyesület újjászervezésében és folyamatos működtetésében kiemelkedő munkát végzett tagjai és pártolói számára.

A díjat 2021. november 19-én, nyújtotta át virtuálisan Keszeg Vilmos, az EME elnöke és Bitay Enikő, az EME főtitkára A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 20. fórumán.

Darvai Zsolt matematikus, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Karának egyetemi docense. 2010-től az Erdélyi Múzeum-Egyesület Matematikai és Informatikai Szakosztályának titkára. 2018-ban elnyerte a Babeș-Bolyai Tudományegyetem tudományos kiválósági díját. Számos hazai és nemzetközi konferencián tartott tudományos előadást. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat keretében 12 éve szervezi a Matematika és Informatika Alkalmazásokkal Konferenciát. Az EME tudományszervező, kutatási és tudományterjesztési tevékenységeinek fontos szereplője, több olyan kutatási projekt irányítója, melyekben egyetemi hallgatók is részt vesznek.
Köszönjük, hogy továbbra is vállalja a külső kutatási programokat, elismeri és magáénak tekinti az Erdélyi Múzeum-Egyesület tudományszervezéssel kapcsolatos célkitűzéseit.