Bíró Boróka-Júliát Gr. Mikó Imre-emléklappal tüntették ki

[2021.03.29]

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület

Bíró Boróka-Júlia

részére Gr. Mikó Imre-emléklapot adományozott az EME Sepsiszentgyörgyi Fiókegyesületének megalakításában és folyamatos működtetésében kifejtett munkássága és a közgazdaság-tudomány területén végzett egyetemi oktatói tevékenysége és kutatómunkája elismeréséül.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége 2005-ben, az Egyesület alapítója, gr. Mikó Imre születésének 200. évfordulója alkalmából Emléklapot alapított az Egyesület újjászervezésében és folyamatos működtetésében kiemelkedő munkát végzett tagjai és pártolói számára.

A díjat 2021. március 27-én, Kolozsváron nyújtotta át virtuálisan Keszeg Vilmos, az EME elnöke és Bitay Enikő, az EME főtitkára az EME 2021. évi rendes közgyűlésén.

Gratulálunk!


Laudáció
Bíró Boróka-Júlia Gr. Mikó Imre emléklappal való kitüntetéséhez


Bíró Boróka-Júlia 2008-ban diplomázott a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának bank- és pénzügy szakirányán, 2009-ben pedig ugyanitt szerzett mesteri oklevelet a Régió és vidék gazdaságtana és fejlesztési politikái szakirányon. Az évek során kutatási gyakorlatokon szerzett szakmai tapasztalatot Grazban, Halléban, a budapesti Corvinus Egyetemen. Közgazdasági témából 2012-ben szerezett doktori címet a BBTE-en. Ezt követően 2014-2015 között a bukaresti Közgazdaságtudományi Egyetemen folytatott posztdoktori tanulmányokat. Kutatóasszisztens, önkéntes kutató különböző európai kutatási projektekben. Óraadó tanár, társult oktató különböző karokon, majd 2012-2014 között egyetemi oktató a BBTE sepsiszentgyörgyi Üzletigazgatási Intézetében, 2019-től pedig a Sapientia Tudományegyetem agrármérnöki szakának oktatója, a Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központban.
2014-ben Fiatal oktatói ösztöndíjban részesült, s ugyanebben az évben a Romániai Magyar Közgazdász Társaság Fiatal Szerzői Díjban részesítette. Egy 2016-os publikációs jegyzéke szerint 26 tanulmányt, 3 könyvfejezetet közölt, 58 hazai és külföldi konferencián vett részt. Kutatási témái a vidékfejlesztés, a versenyképesség. Ezek a kutatások rendkívül fontosak az 1989 utáni szociális, gazdasági, mobilitási körülmények között.  
Különböző szakmai egyesületek tevékenységébe integrálódott. Tagja a Kolozsvári Akadémiai Bizottságnak, a Magyar Regionális Tudományi Társaságnak, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének,  2016-tól a Székelyföldi Regionális Tudományi Társaság (SZRTT) elnökségi tagja.
Az EME-nek 2013 óta tagja, 2014-től – megalapításától kezdve – az EME sepsiszentgyörgyi fiókegyesületének elnöke. A fiókegyesület a megalapítása óta az éves rendszerességgel szervezett konferenciákkal a városban és a régióban új tudományos fórumot jelent.
Köszönjük az Egyesületünk keretében kifejtett tevékenységét, oktatói, kutatói, közéleti vállalásaihoz kívánunk kitartást és további szép eredményeket.


Keszeg Vilmos
Kolozsvár, 2021. 03. 26.