Az EME tiszteleti tagja lett Tapodi Zsuzsa

[2021.03.29]

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Közgyűlése

Tapodi Zsuzsát,

az irodalomtudomány területén kifejtett kutatói, oktatói, szervezői tevékenysége elismeréseképpen
tiszteleti taggá választotta.
 

A díjat 2021. március 27-én, Kolozsváron nyújtotta át virtuálisan Keszeg Vilmos, az EME elnöke és Bitay Enikő, az EME főtitkára az EME 2021. évi rendes közgyűlésén.

A díjazottat Egyed Emese, Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály elnöke laudálta.

Gratulálunk!

 

Tapodi Zsuzsa Mónika tiszteleti tagságra való előterjesztése

Laudáció

 

Tapodi Zsuzsanna Mónika 1961. május 5-én született Szatmárnémetiben. Tanulmányai kezdettől a humanióriák iránt érdeklődést, a tudás megszerzésének elkötelezett szándékát jelezték. A nagykárolyi 1-es számú Ipari Líceumban érettségizett 1980-ban.

1984-ban magyar nyelv és irodalom- spanyol nyelv és irodalom szakos tanárképes bölcsészdiplomát nyert a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán végzett tanulmányai befejeztével.  2000-ben  lett filologiai doktor (irodalomtörténet programban) a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, témavezetője Cs. Gyímesi Éva volt, disszertációját a Nemzetközi Magyar Filológiai Társasáság adta ki.

A doktori fokozat megszerzése után is részt vett ̶  az európai oktatási-felsőoktatási modernizáció jegyében szervezett  ̶  képzéseken (27/11/2010 Pregătirea de examinatori/evaluatori ECL (European Consortium for the  Certificate of Attainment in Modern Languages), az Eurocenter Amőba, Sepsiszentgyörgy szervezésében; 06/2013 Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior. POSDRU/87/1.3/S/63709. Disciplina: Limba şi literatura maghiară).

Szakmai tapasztalata széleskörű. Pályáját középiskolai tanárként kezdte (1984-1994 között a sepsiszentgyörgy 1-es sz. Általános Iskola és a Művészeti iskola magyar nyelv és irodalom tanára volt), a felsőoktatásban folytatta. 1993-2003 között a Bukaresti Egyetem Idegen nyelvek és irodalmak Kara Hungarológiai tanszéke adjunktusaként, 2000-2003 között docenseként.  2003 és 2005 között óraadó tanárként ugyanott, 2002-2003 között a Brassói Transilvania Egyetemen és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai oktatóhelyén (összahasonlító irodalomtudományt és művelődéstörténetet tanított). 2003-tól docensként a Sapientia EMTE tanára a csíkszeredai Kar Humántudományi Intézetében, 2018 óta ugyanott professzor.

Vezetői tapasztalattal is rendelkezik, 2007-től és 2016-ig között tanszékvezető/ intézetvezető volt a Sapientia EMTE csíkszeredai humántudományi Intézetében. Az fent felsorolt felsőoktatási intézményekben oktatott tantárgyak, amelyek kidolgozásában akárcsak a kutatásokban, francia, spanyol idegennyelv-ismerete, román nyelvtudása is segítik, a következők: 1993-2003, a Bukaresti Egyetemen:. XIX-XX. századi magyar irodalom, A magyar irodalom története, Dialektológia, Fonetikă, Kortárs magyar irodalom (lexikológia). Az irodalmi irányzatok története, Művelődés- és civilizációtörténet, şi műhely jellegű kurzusok Köztök Az irodalmi és mitológiai kánonok kutatása). A brassói Transilvania Egyetemen a  XIX-XX. század magyar irodalmát oktatta.

A Sapientián is a magyar irodalom oktatásával kezdte, az összehasonlító irodalomtudományt pedig, amelynek szakká fejlesztésében jelentős részt vett, a mai napig előadja.  Tanítja az Esztétikai kánonok tantárgyat, ez autóbbit az egyetem kolozsvári karán is előadta, akárcsak az Irodalmi adaptációk és drámaelmélet tantárgyat. A Világirodalom tantágyat korokra lebontva tanította.

Több mint félszáz államvizsga és mesteri dolgozat irányítója volt. Konferenciákat szervezett, a felsőoktatási intézmények hazai és nemzetközi szakmai közösségét konferenciák és közös publikációk révén erősítette, az összehasonlító- és világirodalmi kutatásokat egyéni és csoportos pályázatok, nagy projektek révén a regionális értékek hangsúlyozásával újította meg tájainkon. Tanári munkája eredményességét jelzi, hogy nyolc egykori tanítványa dolgozik jelenleg a felsőoktatásban (Pupp Réka és Szilágyi Szilárd a Bukaresti Tudományegyetemen,  Dumitru Elena a római La Sapienza egyetemen, Zopus András a Nyíregyházi Egyetemen, Dégi Zsuzsa, Pál Enikő, Tankó Enikő, Tomonicska Ingrid a Sapientia EMTE-en.)

Tapodi Zsuzsanna szakmai egyesületekben is tevékenykedik: alapító tagja 1992től  az AESZ – Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének (1994 –2001 a vezető testület választott tagja). Tagja továbbá (1993 óta) az  Erdélyi Múzeum Egyesületnek, 2000 óta a MTA külső köztestületének és a Nemzetközi Magyar Hungarológiai Társaságnak,– a Romániai hungarológiai társaság alapító tagja (2005), 2010- KAB –tag, 2011-től kezdve a Rromániai Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság tagja, 2019-től Association Internationale de la Littérature Comparée-é. Tagja az Acta Universitatis Sapientiae, seria Philologica szerkesztő bizottságának.

Publikációi (szerzői kötetek, húsz általa szerkesztett kiadvány, szakmai fordítások, magyar és idegen nyelvű tanulmányok) az összehasonlító irodalomtudomány, az imagológia, a kanonizáció, az irodalmi fordítástudomány terén hoznak érdemleges szempontokat és felismeréseket. Az EME Magyar Tudomány Napja Erdélyben konferenciáinak állandó résztvevője, a CERTAMEN, az Erdélyi Múzeum megbecsült szerzője

Tapodi Zsuzsanna Mónika szakmaisága, együttműködési készsége, emberi tartása példa értékű. Tanári és kutatói, tudományszervezői munkája, kitartó következetessége okán méltán ítéli neki az Erdélyi Múzeum Egyesüet a tiszteleti tag címet  - amelyhez ezennel őszintén gratulálok.

Kolozsvár, 2021. márc 27-én

                                                                                                                        Egyed Emese