Korszakok, életművek, események. Tudománytörténeti konferencia
[2018.10.19 8:50]

A BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézete, a Kriza János Néprajzi Társaság, az MTA KAB Néprajzi és Antropológiai Szakbizottsága és az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály közös szervezésében tudománytörténeti konferenciára kerül sor "Korszakok, életművek, események" címmel.

Kolozsvár, 2018. október 19. (péntek)

Helyszín: BBTE Bölcsészkar, Horea (Ferenc József) út 31., Popovici terem

8,50 Megnyitó, köszöntés
9,00–11,00
Elnök: Czégényi Dóra
Filep Antal: László Gyula és Méri István munkássága
Portik Gabriella: Gyarmathy Zsigmondné Hóry Etelka néprajzi és irodalmi munkássága
Havay Viktória: Gaal György mesegyűjteménye – a 20. századi szakirodalom és a források viszonya
Szakál Anna: Kovács Ágnes és a Vadrózsák
Biernaczky Szilárd: Afrika a 19. és 20. századi Erdély művelődéstörténetében

11,30–13,30
Elnök: Keszeg Vilmos
Olosz Katalin: Diákgyűjtők az erdélyi és partiumi magyar népköltészet feltárásában (1860–1973)
Czégényi Dóra: Mitruly Miklós néprajzi gyűjtőmunkája és oktatói tevékenysége
Gergely Zoltán: Gurka László életpályája és népzenekutatásai
Konsza Júlia-Johanna: Konsza Samu életpályája és munkássága
Lapohos Sarolta: Lapohos András életpályája
Séra László – Szacsvay Éva: A néplélek, néprajz vonzalmában. Az enyedi Berde család példája

Helyszín: KJNT székháza, Croitorilor (Mikes) utca 15.

15,00–16,30
Elnök: Szakál Anna
Deák Ferenc: A kökösi öreg emberek világképe Plugor Sándor vonalrajzain
Luka Éva: A népmesei hős halála és feltámadása Nagy Olga értelmezésében
Kicsi Noémi: Az Aranykönyv mint reprezentatív-kompenzáló regiszter. Farkas Jenő udvarfalvi református lelkész Aranykönyv-bejegyzései, gyűjtései.
Keszeg Vilmos: Balázs Ferenc mesegyűjtései

15,00–16,30
Elnök: Tekei Erika
Tekei Erika: Romániai magyar népköltészeti kiadványok (1919–1947)
Tánczos Vilmos: Médiumok a moldvai csángó népi kultúra kutatásában
André Mária-Irén: A Jóbarát etnobotanikai gyűjtőpályázata
Doszlop Lídia: A homoródszentmártoni alkotótábor 40 éve

16,30–17,00

A konferencia zárása (Keszeg Vilmos)
Kerekasztal: Hagyatékok, közgyűjtemények, archívumok (Szakál Anna)

17,30

A Kriza János Néprajzi Társaság éves közgyűlése

A rendezvény támogatói a Communitas Alapítvány és a Bethlen Gábor Alap.


Szervező(k): BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet – Kriza János Néprajzi Társaság – MTA KAB Néprajzi és Antropológiai Szakbizottság – EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály
Kapcsolattartó(k): .
Helyszín(ek): BBTE Bölcsészkar, KJNT székháza