Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben és a Magyar Királyságban IV.
online konferencia, 2020. október 2
 

 Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézete és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete tisztelettel meghívja a

Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben és a Magyar Királyságban IV.

című online konferenciájára.

 

Időpont: 2020. október 2. (péntek), 10 óra

 

Az érdeklődők részvételi szándékukat október 1-ig jelezzék a fejertamas77@yahoo.com email-címen, hogy kézbesíthessük a Google Meet felületre való belépéshez szükséges meghívót.

 

 


Szervező(k): Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézete és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete
Kapcsolattartó(k): Fejér Tamás
Helyszín(ek): online

Programok:

Erdélyi Fejedelemség szekció

Ülésvezető: Gálfi Emőke

10.00–10.20 Oborni Teréz (BTK TTI): Izabella királynő kancellárja: Jakub Paczynski

10.20–10.40 Jakó Klára (BTK TTI): Szalánczy János: havasalföldi vajdai secretariusból Izabella királyné tanácsura

10.40–11.00 Bogdándi Zsolt (EME KI): Radvánczi Márton ítélőmester és formuláskönyve

11.00–11.20 Fejér Tamás (EME KI): Bernárdffy János, az erdélyi fejedelmi kancellária secretariusa

11.20–11.30 Hozzászólások

11.30–11.50 Szünet

 

Ülésvezető: Oborni Teréz

11.50–12.10 Rácz Balázs (ELTE): A Registrum Regni Transylvaniae datálása

12.10–12.30  Gálfi Emőke (EME KI): A fejedelmi székváros érdekérvényesítése Bethlen Gábor uralkodásának kezdetén

12.30–12.50 Mátyás-Rausch Petra (BTK TTI): Őnagysága prefektusai – A fejedelmi prefektusi hivatal változásai a Rákóczi-kor második felében

12.50–13.10 Szalai Ágnes (ELTE): Bornemissza Anna és a helytartók kormányzati szerepe I. Apafi Mihály fejedelem 1663. évi távolléte idején

13.10–13.20 Hozzászólások

13.20–14.50 Szünet

 

Magyar Királyság szekció

Ülésvezető: Bogdándi Zsolt

14.50–15.10 Bachusz Dóra (ELTE): Révay Ferenc tevékenysége a személynöki hivatal élén

15.10–15.30 Faragó Dávid (ELTE): A pénzügyigazgatás és vármegyei igazgatás kapcsolata a 16. század közepén: Ormányi Demeter sárosi alispán életútja

15.30–15.50 Veres Tünde (DE): Draheim Lipót Vilmos birtokai

15.50–16.00 Hozzászólások

 

Zárszó