Egészség, betegség és gyógyítás a régi Kolozsvárott (Kolozsvár egészségügy-története a 19. század végéig)
[2021.10.01 - 2021.10.02]

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület tisztelettel meghívja az Egészség, betegség és gyógyítás a régi Kolozsvárott (Kolozsvár egészségügy-története a 19. század végéig) című nemzetközi konferenciára.
A rendezvény célja a jövőre 150 éves felsőfokú kolozsvári orvosképzés és ennek előzményei történetével kapcsolatos ismeretek bővítése a legújabb kutatási eredményekre építő előadások révén. A kolozsvári és erdélyi gyógyászat történetét neves hazai és külföldi orvostörténészek mutatják be.


Helyszín: Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület előadóterme (Jókai u. 2-4. sz.)
Időpont: 2021. október 1-2.


2021.10.01.
9:30     Megnyitó, köszöntők
Ülésvezető elnökök: Robert Offner,  Bódizs György


9:50     Rüsz-Fogarasi Enikő (Kolozsvár): Kolozsvár középkori és koraújkori ispotályai
10:10   Magyar András László (Budapest): Pusztító járványok Erdélyben és Kolozsvárott
10:30   Szabó T. E. Attila (Balatonfüred): Az Egész Orvosságról való Könyv (1577k.) és a Herbárium (1578) üzenetei Colosvartól Kolozsvárig  és tovább
10:50   Szegedi Edit (Kolozsvár): A betegség és a halál kérdése az erdélyi antitrinitarizmusban

11.10   Hozzászólások, kávészünet

11:40   Bogdándi Zsolt (Kolozsvár): A kolozsmonostori konvent orvos-requisitorai a 17. században
12:00   Balogh F. András (Budapest): Az egészségnevelést szolgáló erdélyi írások a korai újkorban
12:20   Péter Szabolcs (Bázel): Nem csak kolozsvári káposzta: dietétika és táplálkozás a régi Erdélyben

12:40   Hozzászólások, EBÉDSZÜNET

15:00   Verók Attila (Eger): Orvosi-gyógyászati ismeretek őrzői a kora újkori Kolozsvár könyvkultúrájában. A könyvjegyzékek tanulságai (16–18. század)
15:20   Robert Offner (Regensburg): Kolozsvár névtelen gyógyítói és híres orvosai
15:40   Fehér Andrea (Kolozsvár): A bába szerepe és megítélése a 18. századi erdélyi elbeszélő forrásokban

16:00   Hozzászólások, SZÜNET

16:40    Gaal György (Kolozsvár): Az orvos-sebészképzés Kolozsvárott az Egyetem megalapításáig
17:00    Kiss László (Csilizradvány): A kolozsvári Orvos-sebészi Intézet végzettje: id. Spányik József

17:20   Hozzászólások

19:00   KÖZÖS VACSORA

2021.10.02.
Ülésvezető elnökök: Bogdándi Zsolt, Péter H. Mária

9:30     Bódizs György (Kolozsvár): Nyulas Ferenc (1758–1808), Erdély főorvosának élete és érdemei

9:50     Robert Offner (Regensburg): Rövid kolozsvári gyógyszertártörténet a 19. század végéig
10:10   Péter H. Mária (Marosvásárhely): Gyógyszertári ellenőrzések a 18. században és Kolozsvár

10:30   Hozzászólások, SZÜNET

11:10   Szögi László (Budapest): A kolozsvári Egyetem megalapítása és az Orvosi Kar jelentősége
11:30   Lucian Nastasă-Kovács (Kolozsvár): Orvostanhallgatók a kolozsvári Egyetemen (1872–1900)
11:50   Gaal György (Kolozsvár): Az Országos Karolina Kórház rövid története

12:10   Hozzászólások, EBÉDSZÜNET

14:30   Forrai Judit (Budapest): Fogorvoslás és fogorvosképzés Kolozsvárott 1900 előtt
14:50   Péter H. Mária (Marosvásárhely): Gyógyszerészképzés és kutatás a kolozsvári Egyetemen (1872–1900)
15:10   Bokor Zsuzsa (Kolozsvár): Higanygőz vagy kórházi kezelés? Nemi betegségek kezelési módjai és ezekkel kapcsolatos intézkedések Erdélyben a századfordulón és az első világháború után   
15:30   Ana Maria Gruia (Kolozsvár): A kecskebezoártól a körisbogáron át a hódheréig: állati eredetű gyógyszerek a kolozsvári Gyógyszerészettörténeti Gyűjteményben (MNT)
15:50   Hozzászólások, a konferencia zárása

Múzeumlátogatás


Szervező(k): EME Kutatóintézet
Kapcsolattartó(k): Bogdándi Zsolt
Helyszín(ek): EME-székház