XXIII. Műszaki Tudományos Ülésszak – beszámoló

A részletes, fényképes beszámoló itt olvasható:  https://eda.eme.ro/handle/10598/33144


Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kara két évig tartó megszorítások és online rendezvények után, az idén ismét személyes jelenléttel (élőben) tarthatta meg a műszaki tudományosságot életre hívó fórumát. A XXIII. Műszaki Tudományos Ülésszakra a Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat keretében 2022. november 19-én került sor.
Immár hagyománynak számít, hogy a Kárpát-medencei magyar tudományos élet tapasztalt és fiatal képviselői értékes gondolataikat, tapasztalataikat, kutatási eredményeiket tudományos töltetű, de kötetlen és baráti közegben osztják meg egymással a műszaki tudományos ülésszakon.

A rendezvény rangját jelentősen emelte két plenáris előadó: Sebestyén Pál György (a Kolozsvári Műszaki Egyetem Automatika és Számítástechnika Karának dékánhelyettes egyetemi tanára), aki a  mesterségesintelligencia-technikák használatának újabb lehetőségeit tárta fel, bemutatva saját fejlesztésüket, valamint Barabássy Miklós (gépészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tiszteletbeli egyetemi tanára), aki a Szent Korona létrehozásának technológiáját mutatta be mérnöki szemmel.
Hat egyetem, három kutatóintézet képviseletében összesen 43 szerző, főleg csoportos kutatási munkáját ismerhettük meg.
 
A  programfüzet itt olvasható: https://eda.eme.ro/handle/10598/33135

Rendezvényünk egyik lényeges mozzanata, melynek már többéves hagyománya van, a Jenei Dezső-emléklap átadása (https://www.eme.ro/web/guest/jenei-dezso-emleklap ), amely ünnepélyes keretet biztosít az erdélyi magyar műszaki tudományosságért kifejtett tevékenység elismerésére. Az idei kitüntetettünk Prof. dr. Sebestyén Pál György, számítástechnikai mérnök, egyetemi tanár, Kolozsvári Műszaki Egyetem Automatika és Számítástechnika Karának dékánhelyettese. A díjazottat Dávid László a Sapientia EMTE szenátusának elnöke laudálta.

 A műszaki fórumot végül könyv- és folyóirat-bemutató zárta.

Köszönetet mindazoknak, akik az ülésszakon vállalták az aktív részvételt, és értékes tanulmányaikat közlésre kínálták.

A részletes, fényképes beszámoló itt olvasható:  https://eda.eme.ro/handle/10598/33144

B I T A Y   E n i kő
az MTA külső tagja
a Műszaki Tudományok Szakosztály elnöke
Erdélyi Múzeum-Egyesület
Cluj 400750 RO, Op.1, Cp.191. phone: +40-264-595176
Mobil: +40-75-1016063, E-mail: bitay.eniko@eme.ro