MTNE 2023 - A szerződési jog aktuális problémái - Grosschmid 85 - polgári jogi konferencia a 85 éve elhunyt jogtudós emlékére

Időpont
-
Helyszín(ek)
Sapientia EMTE JTI, Kolozsvár, Tordai út 4.
Szervező(k)
EME IV. – Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály; Sapientia EMTE, Jogtudományi Intézet
Programfelelős
Kokoly Zsolt
Kontakt e-mail
titkarsag@eme.ro

 

 

Konferencia részvételi felhívása itt elérhető.

 

2023. november 16, csütörtök, Mócsy László terem (B 301)

8.50 Megnyitó

9.00 Ph.D. hallgatók szekciója

9.00-9.20 Joó László (DE ÁJK, PhD hallgató): A visszatért keleti és erdélyi országrészek szerződési joga

9.20-9.40 Sallai Balázs (DE ÁJK, PhD hallgató): Magánjogias elemek a közszolgálati jogviszonyokban a 18-21. században, különös tekintettel a szerződési jogra

9.40-10.00 Ilyés Kinga (egyetemi tanársegéd, Sapientia EMTE, Ph.D. hallgató, ME ÁJK): A "családi alkotmány" jogi minősítéséről

10.00-10.10 Kérdések

10.10-10.30 Kávészünet

10.30-10.50 Szendrei Tamás (egyetemi tanársegéd, Sapientia EMTE, PhD hallgató, DE ÁJK): Előreláthatatlansági záradék és egyéb lehetséges vállalkozói díj aktualizálási mechanizmusok az építőipari kivitelezési szerződésekben

10.50-11.10 Reines János (ELTE ÁJK, PhD hallgató): Franchise szerződés – jogok és kötelezettségek joggazdaságtani nézőpontból

11.10-11.30 Keskeny Dávid (KRE ÁJK, PhD hallgató): A fogyasztóvédelem jogorvoslati rendszere Magyarorszàgon, különös tekintettel a bíróság előtti igényérvényesítésre

11.30-11.40 Kérdések

11.40-12.00 Kávészünet

12.00-12.20 Székely Botond (KRE ÁJK, PhD hallgató): Szerződési szabadság a hivatásos sportolói szerződések tekintetében

12.20-12.40 Lévai Ildikó (KRE ÁJK, doktorjelölt): A szerződésszegés és a deliktum jogkövetkezményeinek komparatívja

12.40-13.00 Bartis Előd (egyetemi tanársegéd, Sapientia EMTE, Ph.D. hallgató, DE ÁJK): A cselekvőképesség jövőbeli korlátozása esetére adott megbízás

 

+ Nagy Gellért (egyetemi tanársegéd, Sapientia EMTE, Ph.D. hallgató, ME ÁJK): Jogágak határán - közjog és szerződések korrelációja

13.00-13.10 Kérdések

13.30-14. 30 Ebéd

15.00-15.20 Balogh Judit (egyetemi docens, DE ÁJK): Grosschmid Béni "szövőszékén" - Történeti és modern, törzsökös és idegen szabályokból "időn kívüli" rendszeres magyar magánjog

15.20-15.40 Nochta Tibor (egyetemi tanár, PTE ÁJK): Korunk szerződési kockázatai és azok mérséklésének lehetőségei

15.40-16.00 Szeibert Orsolya (egyetemi tanár, ELTE ÁJK): Az élettársak egymás közötti szerződései

16.00-16.10 Kérdések

16.10-16.30 Kávészünet

16.30-16.50 Juhász Ágnes (egyetemi docens, ME ÁJK): A fogalomalkotás szükségességéről – Grosschmid nyomán, egy 21. századi magánjogász nézőpontjából

16.50-17.10 Koi Gyula (tudományos főmunkatárs, NKE ÁNTK): Szerződéstípus a magánjog és a közigazgatási jog határán. A közigazgatási szerződés mint sajátos contractus, különös tekintettel a hatósági szerződésre a hazai jogban. A fenntarthatóság és a rezíliencia szempontjai

17.10-17.30 Vermes Attila (egyetemi docens, SZE ÁJK): Autonóm járművek biztosítási jogi alapkérdései

17.30-17.40 Kérdések

17.40-18.00 Kávészünet

18.00-18.20 Vallasek Magdolna (egyetemi adjunktus. Sapientia EMTE): Szerződések a román munkajogban

18.20-18.40 Fegyveresi Zsolt (egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE): A faktoring szerződés minősítése - kelet-közép-európai kitekintő

Vacsora

 

2023. november 17, péntek, Hunyadi Mátyás díszterem

9.30-10.00 Vékás Lajos (az MTA tagja, professor emeritus, ELTE ÁJK): "Árok, árok, be mély árok!" - társadalmi kataklizmák és a magánjog

10.00-10.20 Menyhárd Attila (egyetemi tanár, ELTE ÁJK): A kamat

10.20-10.40 Juhász Imre (alkotmánybíró, Magyarország Alkotmánybírósága, egyetemi docens, ELTE ÁJK): A szerződési szabadság alkotmányos összefüggései

10.40-10.50 Kérdések

10.50-11.10 Kávészünet

11.10-11.30 Papp Tekla (egyetemi tanár, NKE ÁNTK): Kúriai aktualitások a szerződési jog kapcsán: 'közjog magánjogba hatolása vs közjog magánjogba menekülése'?

11.30-11.50 Veress Emőd (egyetemi tanár, Sapientia EMTE, JTI): Szerződés és egyoldalú akarat

11.50-12.10 Leszkoven László (egyetemi docens, ME ÁJK):A szerződéses kötelem tárgyi kiterjedése: a kellő véghezvitel és a jóhiszemű betöltés főbb kérdései

12.10 - 12.20 Kérdések

12.30 Ebéd

14.00-14.20 Nótári Tamás (egyetemi tanár, Sapientia EMTE, JTI): Javaslatok az RPtk. magyar fordításához - a kötelmi jog általános részének köréből

14.20-14.40 Auer Ádám (egyetemi docens, NKE ÁNTK): A tilos szerződés dogmatikai árnyalatainak változása

14.40-15.00 Pusztahelyi Réka (egyetemi docens, ME ÁJK): Ingyenesség-visszterhesség, szinallagmatikus szerződés, viszonos kötelem

15.00-15.10 Kérdések

15.10-15.30 Kávészünet

15.30-15.50 Fazakas Zoltán József (egyetemi docens, KRE ÁJK): A magánjog térképe - Grosschmid Béni közjogi gondolatai

15.50-16.10 Halász Csenge (egyetemi tanársegéd, ME ÁJK): „Csak pár kattintás?" A közösségi oldalak szolgáltatói és felhasználói között létrejött szerződések érvénytelenségi kérdései

16.10-16.30 Kokoly Zsolt (egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE): A személyiségi jogok vagyoni dimenziója - a képmás felhasználásának szerződéses keretei a román jogban

16.30 Kérdések

 

Kulturális program

Vacsora

 

2023. november 18, szombat: szabad program, hazautazás