MTNE 2023 - A szerződési jog aktuális problémái - Grosschmid 85 - polgári jogi konferencia a 85 éve elhunyt jogtudós emlékére

Időpont
-
Helyszín(ek)
Sapientia EMTE JTI, Kolozsvár, Tordai út 4.
Szervező(k)
EME IV. – Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály; Sapientia EMTE, Jogtudományi Intézet
Programfelelős
Kokoly Zsolt
Kontakt e-mail
titkarsag@eme.ro

Jogtudományi szekció
A szerződési jog aktuális problémái Grosschmid 85 polgári jogi konferencia a 85 éve elhunyt jogtudós emlékére

Helyszín: Sapientia EMTE JTI, Kolozsvár, Tordai út 4. sz.
Időpont: 2023. november 16–17.

2023. november 16, csütörtök

8.50 Megnyitó

I. szekció (Mócsy László terem, B 301)
9.00 Balogh Judit (egyetemi docens, DE ÁJK): Grosschmid Béni "szövőszékén" - Történeti és modern, törzsökös és idegen szabályokból "időn kívüli" rendszeres magyar magánjog
9.20 Nochta Tibor (egyetemi tanár, PTE ÁJK): Korunk szerződési kockázatai és azok mérséklésének lehetőségei
9.40 Fazakas Zoltán József (egyetemi docens, KRE ÁJK): A magánjog térképe - Grosschmid Béni közjogi gondolatai
10.00 Kérdések

10.10 Kávészünet

10.30 Juhász Ágnes (egyetemi docens, ME ÁJK): A fogalomalkotás szükségességéről – Grosschmid nyomán, egy 21. századi magánjogász nézőpontjából
10.50 Koi Gyula (tudományos főmunkatárs, NKE ÁNTK): Szerződéstípus a magánjog és a közigazgatási jog határán. A közigazgatási szerződés mint sajátos contractus, különös tekintettel a hatósági szerződésre a hazai jogban. A fenntarthatóság és a rezíliencia szempontjai
11.10 Vermes Attila (egyetemi docens, SZE ÁJK): Autonóm járművek biztosítási jogi alapkérdései
11.30 Kérdések

11.40 Kávészünet

12.00 Suri Noémi (egyetemi adjunktus, PPKE JÁK): Grosschmid öröklési jogi hagyatéka
12.20 Nótári Tamás (egyetemi tanár, Sapientia EMTE, JTI): Javaslatok az RPtk. magyar fordításához - a kötelmi jog általános részének köréből
12.40 Vallasek Magdolna (egyetemi adjunktus. Sapientia EMTE): Szerződések a román munkajogban
13.00 Kérdések

14.30 Kokoly Zsolt (egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE): A személyiségi jogok vagyoni dimenziója - a képmás felhasználásának szerződéses keretei a román jogban
14.50 Székely János (egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE): A (megnyílt) hagyatékról rendelkező szerződések egyes anyagi és eljárásjogi vonatkozásai
15.10 Fegyveresi Zsolt (egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE): A faktoring szerződés minősítése - kelet-közép-európai kitekintő
15.30 Kérdések

II. szekció (Kuncz Ödön terem, B 302)
9.00 Joó László (DE ÁJK, PhD-hallgató): A visszatért keleti és erdélyi országrészek szerződési joga
9.20 Sallai Balázs (DE ÁJK, PhD-hallgató): Magánjogias elemek a közszolgálati jogviszonyokban a 18-21. században, különös tekintettel a szerződési jogra
9.40 Ilyés Kinga (egyetemi tanársegéd, Sapientia EMTE, PhD-hallgató, ME ÁJK): A "családi alkotmány" jogi minősítéséről
10.00 Kérdések

10.10 Kávészünet

10.30 Nagy Gellért (egyetemi tanársegéd, Sapientia EMTE, PhD-hallgató, ME ÁJK): Jogágak határán - közjog és szerződések korrelációjában
10.50 Reines János (ELTE ÁJK, PhD-hallgató): Franchise szerződés – jogok és kötelezettségek joggazdaságtani nézőpontból
11.10 Keskeny Dávid (KRE ÁJK, PhD-hallgató): A fogyasztóvédelem jogorvoslati rendszere Magyarorszàgon, különös tekintettel a bíróság előtti igényérvényesítésre
11.30 Kérdések

11.40 Kávészünet

12.00 Székely Botond (KRE ÁJK, PhD-hallgató): Szerződési szabadság a hivatásos sportolói szerződések tekintetében
12.20 Lévai Ildikó (KRE ÁJK, doktorjelölt): A szerződésszegés és a deliktum jogkövetkezményeinek komparatívja
12.40 Bartis Előd (egyetemi tanársegéd, Sapientia EMTE, PhD-hallgató, DE ÁJK): A cselekvőképesség jövőbeli korlátozása esetére adott megbízás
13.00 Kérdések

13.30 Ebéd

14.30-tól a konferencia munkálatai az I. szekcióban folytatódnak

19.00 Vacsora2023. november 17., péntek
Helyszín: Hunyadi Mátyás díszterem

9.30 Vékás Lajos (az MTA tagja, professor emeritus, ELTE ÁJK): "Árok, árok, be mély árok!" - társadalmi kataklizmák és a magánjog
10.00 Menyhárd Attila (egyetemi tanár, ELTE ÁJK): A kamat
10.20 Juhász Imre (alkotmánybíró, Magyarország Alkotmánybírósága, egyetemi docens, ELTE ÁJK): A szerződési szabadság alkotmányos összefüggései
10.40 Kérdések

10.50 Kávészünet

11.10 Papp Tekla (egyetemi tanár, NKE ÁNTK): Kúriai aktualitások a szerződési jog kapcsán: 'közjog magánjogba hatolása vs közjog magánjogba menekülése'?
11.30 Veress Emőd (egyetemi tanár, Sapientia EMTE, JTI): Szerződés és egyoldalú akarat
11.50 Leszkoven László (egyetemi docens, ME ÁJK): A szerződéses kötelem tárgyi kiterjedése: a kellő véghezvitel és a jóhiszemű betöltés főbb kérdései
12.10 Kérdések

12.30 Ebéd

14.20 Auer Ádám (egyetemi docens, NKE ÁNTK): A tilos szerződés dogmatikai árnyalatainak változása
14.40 Pusztahelyi Réka (egyetemi docens, ME ÁJK): Ingyenesség-visszterhesség, szinallagmatikus szerződés, viszonos kötelem
15.00 Kérdések

15.10 Kávészünet

15.30 Szeibert Orsolya (egyetemi tanár, ELTE ÁJK): Az élettársak egymás közötti szerződései
15.50 Halász Csenge (egyetemi tanársegéd, ME ÁJK): „Csak pár kattintás?" A közösségi oldalak szolgáltatói és felhasználói között létrejött szerződések érvénytelenségi kérdései
16.10 Szendrei Tamás (egyetemi tanársegéd, Sapientia EMTE, PhD-hallgató, DE ÁJK): A társasági szerződés elektronikus úton történő megkötésének lehetőségei
16.30 Kérdések

Kulturális program
Vacsora

2023. november 18, szombat: szabad program, hazautazás

 

ás