Megtartotta az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya a 30. tudományos ülésszakát

 

A járványhelyzet miatti két év kiesés után április 7–9. között tartották Marosvásárhelyen az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának a XXX. tudományos ülésszakát, melynek nyitóünnepségére a Grand Hotel szálló előadótermében került sor. Az ülésszak gazdag, változatos programja keretében 12 szekcióban 123 dolgozat hangzott el a konferencián.  A rendezvényen közel 500-an vettek részt, köztük általános orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek. 

A tudományos tanácskozás nyitórendezvényén beszédet mondott prof. dr. Szilágyi Tibor, a szakosztály elnöke, prof. dr. Sipos Emese, a szakosztály titkára, a konferencia szervezőbizottságának elnöke. A rendezvényt köszöntötte prof. dr. habil. Bitay Enikő, az EME elnöke, illetve Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke is. A tudományos ülésszakon sor került a szakosztály 30 éves tevékenységét felölelő, "30 év anyanyelven az egészségtudományok szolgálatában 1990-2020" című kötet bemutatójára is.

Sajtóhír:

Gaal György: Jubileumi EME-szakosztályi gyűlés Marosvásárhelyen, 2022-04-13, Szabadság

Bodolai Gyöngyi: A találkozás, a személyes kapcsolat élménye, 2022-04-13, Népújság 

 

Az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály XXX. Tudományos Ülésszaka 

Elnöki köszöntő

 

Tisztelt Elnök urak, tisztelt meghívottak, kedves kollégák!

 

Az Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály az Erdélyi Múzeum-Egyesület egyik legdinamikusabb szakosztálya. Már 1990-ben jelentős tagságot toborzott az országhatáron belüli és kívüli, a Kárpátokon belüli és túli területekről, városokból és falvakból. Ezt a szakmai közeget sikerült megtartania, bővítenie, működtetnie. Több mint három évtizeden keresztül folyamatosan sikerült megszólítania, közreműködésre serkentenie a romániai aktív orvos- és gyógyszerésztársadalmat, felzárkóztatnia az ifjú pályatársakat. Az évente megszervezett nemzetközi konferenciák, fórumok, a Tudományos Ülésszak és más rendezvények által szoros együttműködésben tartotta a hazai és a határon túli orvosokat, gyógyszerészeket.

Én, egyik tisztelőjeként, többször voltam jelen a szakosztály rendezvényein, s ma is örömmel jöttem ennek a jubileumi rendezvénynek a megnyitójára, elnöki minőségemben debütként (először). Az emlékezés, a kerek évforduló ünnepe, egyben számadás és tisztelgés mindazok előtt, akik lehetővé tették ennek a szakosztálynak a folyamatos fenntartását, működését.

A szakosztály tevékenységének sajátossága és érdeme, hogy a marosvásárhelyi magyar orvos- és gyógyszerészképzés háttérintézményeként működve évtizedeken keresztül igyekezett az ellehetetlenített magyar nyelvű szakképzést, az egyetem utáni továbbképzést segíteni, fenntartani. Ennek érdekében alakította ki helyi bázisát Marosvásárhelyen, külön titkársággal és kiskönyvtárral. A sikeres nemzetközi rendezvényei mellett kreditpontos szakképzéseket szervez(ett), a fiatal magyar orvosoknak lehetőséget biztosítva, hogy az előmenetelükhöz szükséges szakmai tudást és kreditmennyiséget magyar nyelven, saját közösségükben megszerezhessék. Ez a szakosztály folyamatos utánpótlására is lehetőséget nyújtott.

A szakosztály, szervezési formája révén, egyedüli az EME szakosztályai között. Tagságát két szempont szerint fogja egybe. A szakcsoportok (munkacsoportok) mellett területi egységei vannak, választott vezetőséggel. A szakosztálynak külön választmánya van, melyben a különböző szakterületek és régiók arányosan képviseltetik magukat, jelentős szerepet vállalva a működésben.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek indulásától kezdve alapvető célja volt az anyanyelvű tudománytermelés. Ennek szellemében az Orvostudományi Értesítő című folyóirat 1878-tól, majd megújult formában 2007-től évi rendszerességgel jelenteti meg a szakosztály tagjainak kutatási eredményeit. Ugyanakkor örömmel tekinthetünk arra a számos szakkönyvre, amelyet szerzőként és szerkesztőként a szakosztály tagjai jelentettek meg.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége szívesen vesz részt az Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály rangos eseményein, ünnepi évfordulóin, tisztújító közgyűlésein, újra és újra hangsúlyozva azt a meggyőződését, hogy fontosnak tartja a szakosztály tevékenységét.

Köszönjük a kitartó, szakszerű, áldozatos munkát, úgy vélem, változatlanul fontos, vagy még fontosabb a szerepvállalása, mint eddig. A magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzésnek erős háttérbázisra van szüksége ma is, a továbbiakban is.

Kívánom, hogy a további munkához merítsenek erőt az elődök példájából. Isten adjon Önöknek erőt, egészséget, kitartást a további munkához!

Marosvásárhely, 2022. április 7-én                                        Bitay Enikő, az EME elnöke