MTNE 2022 - Tudomány: út a világ megismeréséhez. Megnyitóünnepség, plenáris előadások beszámoló

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 21. fórum

MTNE 21. fórum megnyitóünnepség, plenáris előadások  fényképes beszámolója itt olvasható (pdf formátumban)


Tudomány: út a világ megismeréséhez
Nyolc település, 241 szerző, 151 előadás, 15 könyvbemutató és 5 különböző díjátadás – így foglalható össze röviden az Erdélyi Múzeum-Egyesület által 21. alkalommal megszervezett A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat, amelynek nyitóünnepségét 2022. november 18-án pénteken tartottuk a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében. Az idei fórum azért is volt különleges, mert az elmúlt két év online konferenciái után ismét személyes jelenléttel szerveztük meg ezt a rendezvénysorozatot. A tudományos közösség építése, a kapcsolatok ápolása és megtartása pedig a személyes találkozások, szakmai és emberi beszélgetések által válik hitelesebbé, emlékezetesebbé. A hagyományokhoz híven a rendezvény fővédnöke a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke, a rendezvény tematikája pedig ezúttal is igazodott az MTA javaslatához.
 

Ünnepi megnyitó
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület huszonegyedik alkalommal szervezte meg A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozatát, melyet idén Tudomány: út a világ megismeréséhez címmel hirdettek meg. A járványhelyzet miatt két évig az online térbe szorult rendezvényre idén ismét hagyományos formában, személyes jelenléttel került sor 2022. november 18-19-én.

A rendezvény meghívója itt tekinthető meg.
Beharangozó videó
Pillanatképek az elmúlt évek rendezvényeiből (videó) 


Az EME 2002 óta rendszeresen megszervezi A Magyar Tudomány Napja Erdélyben című rendezvénysorozatot, csatlakozva a Magyar Tudományos Akadémia tudománynapi ünnepéhez. Az ünnepi rendezvény időpontja hagyományosan a november 23-ához közeli hétvége, ezáltal az EME 1859-es alapító közgyűlésére is emlékezünk.
Az elmúlt évek hagyományaihoz igazodva, az idei, 21. rendezvény is két részből állt: a pénteki ünnepi nyitórendezvényen plenáris előadások hangzottak el a tudomány időszerű kérdéseiről, melyekre minden évben fiatal hazai kutatókat kérünk fel. A konferencia másnapján vagy november más időpontjaiban az EME 7 szakosztálya és 5 fiókegyesülete 16 szekcióülésen tartja meg a saját tudományterületére szabott konferenciáját, melyek tematikáját maguk határozzák meg az egyes régiókban és tudományágakban felmerülő sajátos kérdéskörök, évfordulók alapján. Ahogyan az elmúlt években is tettük, 2022-ben is az MTA ajánlását követtük a fórum témájának megválasztásában is. A rendezvény fővédnöke Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.

 

A konferencia pénteki plenáris rendezvényét Bitay Enikő, az EME elnöke nyitotta meg a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében. A rendezvényen több intézmény részéről hangzottak el köszöntések. Elsőként Kocsis Károly, a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke köszöntötte a jelenlévőket, ezt követően Mile Balázs, Magyarország Kolozsvári Konzulátusának első beosztott konzulja mondott köszöntőbeszédet. Soós Anna, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem rektorhelyettese, majd Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora is köszöntötte a rendezvénysorozatot és a jelenlévőket. Pálfi József, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem rektora köszöntése után Gábor Csilla,, az MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke, Magyari Tivadar, az RMDSZ ügyvezető alelnöke köszöntő szavai hangzottak el. Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere beszéde után Morvai Tünde, az MTA Határon Túli Magyarok Titkársága osztályvezetője zárta a köszöntések sorát. Ezt követően a résztvevők néhány perces kisfilmben tekinthették meg az elmúlt évek tudománynapi rendezvénysorozatainak rövid összefoglalóját.

 

Ünnepi plenáris előadások

Az ünnepi plenáris előadások sorát Hudecz Ferenc kémikus, egyetemi tanár, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke nyitotta meg, előadásának címe: Együttműködés és verseny: közös jövőnk – közös felelősségünk.

 

 

Gr. Mikó Imre-emléklapok

A korábbi évek gyakorlatát követve, a MTNE 21. fórumán is sor került a Gr. Mikó Imre-emléklapok átnyújtására, mely idén is fontos ünnepi mozzanata volt a rendezvénynek. A Gr. Mikó Imre-emléklapokat Bitay Enikő, az EME elnöke és Bogdándi Zsolt, az EME főtitkára nyújtotta át összesen hét díjazottnak. A hét díjból egyet a Magyar Tudományos Akadémia alelnökének, kettőt pedig olyan akadémikusoknak nyújtottak át, akik az MTA és az EME közti intézményi együttműködés fenntartását közös kutatási projektek működtetésével biztosítják. A Partiumi Keresztény Egyetem rektorának kitüntetése is az intézményi kapcsolatok fenntartását, a három fiatal kutató díjazása pedig a fiatal generáció tudományos munkásságának elismerését kívánja szolgálni.

Gr. Mikó Imre-emléklapot kapott Hudecz Ferenc akadémikus, kémikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, Zsoldos Attila akadémikus, történész, az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztály osztályelnöke, Hoffmann István akadémikus, nyelvész, a Debreceni Tudományegyetem egyetemi tanára. Gr. Mikó Imre-emléklappal tüntette ki az EME Pálfi József református lelkipásztort, egyháztörténészt, a Partiumi Keresztény Egyetem rektorát, Gálfi Emőke történészt, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Jakó Zsigmond Kutatóintézetének tudományos munkatársát, Flóra Ágnes történészt, a Román Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Levéltárának munkatársát, a BBTE óraadó tanárát, illetve Gergely Attila-Levente polimermérnököt, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának oktatóját.

A díjátadást követően kiskoncertre került sor. Horváth Bálint zeneszerző, tanár, a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa Orbán György: A brassói lány és Horváth Bálint: Négy prelúdium fehér hangokon című műveket adta elő zongorán.

A szünet után folytatták az ünnepi plenáris előadások sorát. Zsoldos Attila történész, akadémikus az Az Aranybulla és története címmel, majd Hoffmann István nyelvész, akadémikus A helynevek mint a Kárpát-medence történetének forrásai címmel tartott előadást, melynek keretében bemutatta a készülő Magyar Nemzeti Helynévtár programot.

A MTNE 21. fórumának nyitórendezvényén szép számban vettek részt az Erdélyi Múzeum-Egyesület tagjai és az érdeklődők, 139 személy regisztrált a plenáris ünnepségre.

Fényképgaléria (Pakó László felvételei)

 

FIATAL KUTATÓK A TUDOMÁNY SZOLGÁLATÁBAN – PLENÁRIS ELŐADÁSOK

Az ünnepi megnyitó délutáni szekciójára az EME-székház előadótermében került sor, ahol nagyszámú közönség hallgatta meg a plenáris előadásokat. A délutáni plenárisok megtartására ez alkalommal is fiatal erdélyi kutatókat kértünk fel különböző szakterületekről, különböző intézmények képviseletében, azzal a céllal, hogy kutatási eredményeiket minél szélesebb körben mutassák be a hazai közönség előtt is, tudományos kapcsolatokat alakítsanak ki, láthatóvá és ismertté váljanak az erdélyi és magyar tudományosság palettáján.

Flóra Ágnes történész-levéltáros, a Kolozs Megyei Levéltár munkatársa arról tartott előadást, hogy milyen feltételek mellett, milyen kötelezettségvállalással és milyen indíttatásból lett vagy lehetett valaki a város teljes jogú polgára a kora újkori Kolozsváron. Kerekes-Máthé Bernadette Evelyn fogorvos, a marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem, Fogorvostudományi Karának adjunktusa a különböző veleszületett fogazati rendellenességek összetett háttérét és ezeknek a morfometriai és genetikai kutatások segítségével történő kezelését mutatta be. Gergely Attila-Levente polimermérnök, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar Gépészmérnöki Tanszékének adjunktusa a polimer nanoszálas szövedékek előállításáról és lehetséges alkalmazásairól beszélt. Máthé István mikrobiológus, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar Biomérnöki Tanszékének docense a Szent Anna-tóba 2010 körül bekerült ezüstkárász okozta károkról tartott előadást.

Alt Mónika-Anetta közgazdász, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának docense előadásának témája a digitális technológiának a kiskereskedelmi értékesítésben betöltött szerepe, különös tekintettel az élelmiszer-kiskereskedelmi szektorban bevezetett technológiai újításokra. Pakó László történész, az EME Jakó Zsigmond Kutatóintézetének munkatársa a kora újkori Kolozsváron történt gyilkosságokról, boszorkányüldözésekről és az ezekhez kapcsolódó szakmai túlkapásokról tartott előadást. Orbán-Bakk Kincső biológus, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Biológia és Geológia Karának doktorandusza és tanársegédje társas rovarok egyéni és szociális immunitását tárgyalta. Torkos Márk Erik vizuális művész, fotográfus, a Partiumi Keresztény Egyetem Művészeti Tanszékének munkatársa a hagyományőrzés és a kortárs művészetek összekapcsolásának lehetőségeiről tartott előadást. Mitruly Árpád nyelvész, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Hungarológiai Tudományok Doktori Iskolájának doktorandusza James Joyce Ulysses című regényének intertextuális megközelítését mutatta be fordításelméleti szemszögből.

Az esti fogadás hagyományosan része a MTNE első napjának, de erre az elmúlt két évben a járványhelyzet miatt nem kerülhetett sor, ezért különös jelentősége volt annak, hogy a délutáni plenáris előadásokat követően megtartottuk az ünnepi fogadást is, ahol sor kerülhetett a személyes ismerkedésre, találkozásra, kötetlen beszélgetésekre. A fogadás keretében az EME volt elnökét, Egyed Ákost 93. születésnapja alkalmából köszöntötték. A fogadáson jelen volt Kontra Miklós, a Domus Kuratórium és titkárság elnöke, valamint Kálóczy Katalin, Kulcsár-Szabó Enikő és Tarnóczy Mariann, az MTA egykori munkatársai, az EME-vel szorosan közreműködő személyiségek is, akik szakmai körútjukról érkeztek a tudománynapi plenáris rendezvényre.

A konferencia másnapján, november 19-én került sor az EME szakosztályainak és fiókegyesületeinek szekcióülésére, melyek tematikáját maguk határozzák meg az egyes régiókban és tudományágakban felmerülő sajátos kérdéskörök, évfordulók alapján. Egyes szakosztályi rendezvényeket november más időpontjaiban tartanak meg.

A rendezvény programfüzete elérhető itt.
A szakosztályi és fiókegyesületi rendezvények lezárását követően ezekről bővebben tájékozódhatnak az EME honlapján.


 Résztvevők, szerzők, előadások számokban
Az ünnepi megnyitó és plenáris előadások mellett további 15 szakmai rendezvény gazdagította a tudományos fórumot az EME 7 szakosztálya és 3 fiókegyesülete szervezésében, valamint az OMDSZ és a Partiumi szekció szervezésében, egy kivételével mind személyes jelenléttel. Idén összesen 244 szerző 154 előadása került bemutatásra, ezenkívül 14 könyvbemutatóra és 5 különböző díjátadásra is sor került.
Akinek nem sikerült csatlakoznia rendezvényeinkhez, kiadványainkból is tájékozódhat az egyes szakterületeken elhangzott előadásokról. Az évi rendszerességgel megjelenő Certamen sorozatban a Nyelv-, irodalom-, néprajztudomány, Történelem és Művészettörténeti, illetve Zenetudományi szekció előadásait, valamint a Műszaki Tudományos Közlemények sorozatban a reáltudományok szakterületen elhangzott előadások írott változatát olvashatják. A természettudományi előadások közlésre javasolt tanulmányai pedig a Múzeumi Füzetek – Acta Scientiarium Transylvanica folyóiratban, az anyagtudományoké pedig az Acta Materialia Transylvanica folyóiratban jelennek meg.


Sajtóvisszhang az ünnepi megnyitóról:
Az esemény előtt az Erdélyi Figyelő interjút készített Bitay Enikővel, az EME elnökével, amely a következő linken tekinthető meg: https://www.youtube.com/watch?v=MXXwIDan6P0.
Sajtópartnerünk, a Szabadság napilap a rendezvény beharangozásáról közölt egy hosszabb írást (http://szabadsag.ro/-/kivagjak-mint-a-huszonegyet-tudomany-napja-ismet-szemelyes-jelenlettel), majd Magyar Tudomány Napja Erdélyben címmel jelentetett meg fényképes beszámolót a pénteki plenáris nyitóünnepségről: http://szabadsag.ro/-/magyar-tudomany-napja-erdelyben-atadtak-a-grof-miko-imre-emleklapokat

Sajtópartnerünk, a kolozsvári Szabadság napilap, 2022. november 18-án „Tudomány Napja Erdélyben: együtt ünnepelt a tudós társadalom" címmel Rohonyi D. Iván fotóiból összeállítást jelentetett meg a rendezvényről: http://szabadsag.ro/-/tudomany-napja-erdelyben-egyutt-unnepelt-a-tudos-tarsadalom?fbclid=IwAR1QFjIPGhpF3QXKm9y2nEagqRvHCbYjlvfDgy9jkxlvj9lhmSiw5lbKSbQ

Médiapartnerünk, a kolozsvári Román Közszolgálati Televízió „Erdélyi Figyelő" című műsora a Youtube videómegosztó csatornán osztotta meg a Forrai Szerénke által készített riportot a rendezvényről. https://www.youtube.com/watch?v=-f6Sna6S1E0

Rendezvényünket a Magyar Tudományos Akadémia, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Communitas Alapítvány, a Kolozs Megyei Tanács és a Mathias Corvinus Collegium támogatták, melyet ezúton is megköszönünk, hiszen hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához, megvalósításához.

A rendezvényről a fényképeket Pakó László és Tóth Orsolya, a plakátokat Székely Adrienn készítette.

Külön köszönetünket fejezzük ki a társintézmények szíves együttműködéséért, kiemelve a Babeș–Bolyai Tudományegyetemet, a Sapientia Erdély Magyar Tudományegyetemet és Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusát, az idei rendezvényünk partnereit.

Kolozsvárt, 2022. 11. 22.                                                             Bitay Enikő, Sófalvi Krisztina