MTNE 2023 - Irodalomtudomány, nyelvészet, kulturális kapcsolatok

Időpont
-
Helyszín(ek)
BBTE, EME
Szervező(k)
Erdélyi Múzeum-Egyesület I., Bölcsészet-Nyelv- és Történettudományi Szakosztály, KAB Irodalomtudományi Szakbizottság
Programfelelős
Egyed Emese
Kontakt e-mail
titkarsag@eme.ro

I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály
Nyelv-, Irodalom-, néprajz és színháztudományi szekció
Irodalomtudomány, nyelvészet, kulturális kapcsolatok
Időpont: 2023. november 18–19.

Szervezők:
Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-Nyelv- és Történettudományi Szakosztály
Kolozsvári Akadémiai Bizottság Irodalomtudományi Szakbizottsága

Időpont: 2023 november 18., szombat
Helyszín: BBTE Bölcsészettudományi Kar (Horea u. 31)

8.30 regisztráció, köszöntés

Nyelvészeti kutatások
Elnök: András Zselyke
8.40 Nagy Éva (Románia Kormánya, Vallásügyi Államtitkárság): Az anyanyelv és a hit összefüggése
9.00 Sófalvi Krisztina (Sapientia EMTE, EME): A mezőségi magyar nyelvhasználat sajátosságai
9.20 Tamás Csilla (EME): Szucság helynevei
9.40 -9.50 megbeszélés

9.50.-10.00 kávészünet

Irodalomtudományi kutatások
Elnök: Bedecs László
10.00 Korondi Ágnes (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest): Anyanyelvű Krisztus-életrajzok a késő középkori cseh és magyar irodalomban
10.20 Kónya Franciska (Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ): Molnár János pásztorok számára írt felvilágosító és moralizáló műve (1775)
10.40 Restás Attila (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger): Somlyai János kortörténeti feljegyzései Erdélyről: az 1660-as évek
11.00 Szajbély Mihály (Szegedi Tudományegyetem): Jókai a vicclapokban
11.20 Tapodi Zsuzsa (Sapientia EMTE): Tompa Andrea: Sokszor nem halunk meg
11.40 megbeszélés

12. 00 ebédszünet

14.00 az Erdélyi Múzeum 2023/3-as számának bemutatása (Varga P. Ildikó főszerkesztő és a szerzők)
  
Transzkulturális szempontok külföldieknek szánt irodalomtörténetekben II.
Elnök: Biró Annamária
14.30 Bányai Éva (Bukaresti Egyetem): Transzkulturális szempontok külföldieknek szánt magyar irodalomtörténetekben (projektbemutató)
14.30 Görözdi Judit (Szlovák Tudományos Akadémia, Világirodalmi Intézet): Nyelv és identitás – szlovák-magyar irodalmi átjárások kortárs regényekben
14.50 Dumitru Elena (La Sapienza Egyetem, Róma): Magyar irodalomtörténetek és fordítások románul
15.10 Bene Sándor (ELKH, BTK ITI, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, Zágrábi Egyetem): A haza mint poétikai probléma egy transzkulturális irodalomtörténetben
  
15.30 kávészünet

Elnök: Berki Tímea
15.40 Bedecs László (Szófiai Egyetem): A bolgár kalauz újabb újraírásai
16.00 Ladányi István (Pannon Egyetem, Veszprém): Két szépirodalmi irodalomtörténet: Balázs Attila Fantasztikus irodalomtörténet a déli végekről című regénye és Fenyvesi Ottó Halott vajdaságiakat olvasva című költői projektje
16.20 Kerekasztal-megbeszélés, vezeti Bányai Éva, résztvevők: Balázs Imre József (BBTE), Bedecs László (Szófiai Egyetem), Berki Tímea (BBTE), Biró Annamária (BBTE), Marko Čudić (Belgrádi Egyetem), Demény Péter (Bukaresti Egyetem), Martin Sukalić (Zágrábi Egyetem), Vallasek Júlia (BBTE).
  
A konferencia munkálatai az EME Jókai/Napoca utca 2. sz. alatti székházában folytatódnak:
18.30 a Debüt-díj eredményhirdetése (Keszeg Vilmos)
19.30 a CERTAMEN 10 bemutatása (a szerkesztők: Egyed Emese, Pakó László, Weisz Attila,), meghívottak: a kiadó vezetője: Biró Annamária és a kötet szerzői
20.00 fogadás

2023. november 19. vasárnap
EME-székház (Jókai/Napoca utca 2. sz), előadóterem

9.00
Doktoranduszok kutatásmódszertani kerekasztala (hibrid: jelenléti és online részvétellel). Moderátor: Tar Gabriella Nóra, Egyed Emese

12.00 Az EME I., Bölcsészet-Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya és a KAB Irodalomtudományi Szakbizottsága közös szervezésében lezajlott tudomány napi rendezvény munkálatainak összefoglalása, zárása