MTNE 2023 - A Magyar Tudomány Napja Partiumban

Időpont
Helyszín(ek)
Partiumi Keresztény Egyetem új épülete. Nagyvárad, Sulyok István utca14-16.
Szervező(k)
Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad; Partiumi Területi Kutatások Intézete, Nagyvárad; Sapientia Varadiensis Alapítvány, Nagyvárad; Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár
Programfelelős
Fleisz János

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA PARTIUMBAN 2023
     
DEMOGRÁFIA, ETNIKAI VISZONYOK ÉS FOLYAMATOK


Helyszín: Partiumi Keresztény Egyetem új épülete, Nagyvárad, Sulyok István u. 14–16. sz.
Időpont: 2023. november 10., 10.00 óra

Szervezők:
Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad
Partiumi Területi Kutatások Intézete, Nagyvárad
Sapientia Varadiensis Alapítvány, Nagyvárad
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Társszervezők:
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest
Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, Nyíregyháza
Hatvani István Szakkollégium, Debrecen
Fényes Elek Szakkollégium, Nagyvárad

Helyszín: A Partiumi Keresztény Egyetem új épülete. Nagyvárad, Sulyok István utca, 14–16.
A programban szereplő időpontok helyi, romániai időzónában értendők (UTC+02:00; EEST); Budapest (CEST)+ 1 óra

9.00–10.00 Regisztráció
Megnyitó (Amfiteátrum) Moderátor: Dr. Szilágyi Ferenc
10.00–10.10 Dr. Pálfi József rektor, Partiumi Keresztény Egyetem
10.10–10.40 Köszöntők:
Dr. Szilágyi Ferenc alapító, Partiumi Területi Kutatások Intézete
Dr. Fleisz János elnök, Sapientia Varadiensis Alapítvány
Dr. Morvai Tünde osztályvezető, MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Budapest
Dr. Bitay Enikő elnök, akadémikus, Erdélyi Múzeum-Egyesület
Dr. Nagy László elnök, akadémikus, MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság 
Dr. Tóth Zoltán, dékán, ÁJK Károli Gáspár Református Egyetem

Együttműködési megállapodás – Hatvani István Szakkollégium (Debreceni Egyetem) - Fényes Elek Szakkollégium (PKE)

10.40–12.10 Plenáris tudományos előadások - Meghívott intézmény: Debreceni Egyetem; Moderátor: Dr. Pásztor Rita
Dr. habil. Kun András István (tanszékvezető egyetemi docens, Debreceni Egyetem, GTK): Magyarországi munkaerőpiaci tendenciák és ezek hatása Debrecenre
Dr. Szilágyi Zsolt (adjunktus, Debreceni Egyetem, BTK, Történelemtudományi Intézet): A Kárpát-medencei humán tőke és vállalkozói környezet területi egyenlőtlenségei a 19-20. század fordulóján
Dr. habil. Pénzes János (egyetemi docens, TTK, Földtudományi Intézet): A roma népesség lélekszámának alakulása Északkelet-Magyarországon – tendenciák és dilemmák


11.00 - 14.00 VI. Partiumi multidiszciplináris konferencia - Online szekciók
Előadások öt panelban, külön program szerint.

12.10–12.30 Kávészünet

12.30–13.30 
Staféta-átadás 2023 (Staféta8 - hallgatói publikációs folyóirat) – Dr. Debrenti Edith
Partiumhoz kötődő 2023-ban megjelent kiadványok bemutatása - Moderátor: Prof. Dr. Hoffmann István (DE), Prof. Dr. Tóth Valéria (DE)
Együttműködési szerződés aláírása – Dr. Szilágyi Ferenc
PKE – Magyar Nemzeti Helynévtár Program, Debreceni Egyetem
Partiumi Tudományos Emléklap átadása – Dr. Szilágyi Ferenc

13.30–14.30 Ebédszünet

15.00–18.00 VI. Partiumi multidiszciplináris konferencia - Offline szekciók
Előadások hat panelban, külön program szerint

Szervezők: 
Partiumi Keresztény Egyetem, Partiumi Területi Kutatások Intézete, Nagyvárad
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság
Sapientia Varadiensis Alapítvány, Nagyvárad  

Társszervezők: 
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest
Debreceni Egyetem, Egészségtudományi Kar, Nyíregyháza
Hatvani István Szakkollégium, Debrecen
Fényes Elek Szakkollégium, Nagyvárad

Támogató: Érintő Egyesület, Bethlen Gábor Alap

VI. Partium–konferencia program
Helyszín: A Partiumi Keresztény Egyetem új épülete. Nagyvárad, Sulyok István utca, 14−16.

A programban szereplő időpontok helyi, romániai időzónában értendők (UTC+02:00, EEST); Budapest (CEST)+ 1 óra
Az előadások a konferenciára való jelentkezés sorrendjét tükrözik. A szekcióelőadások végleges sorrendjét a szekcióelnökök határozzák meg.

11.00–14.00 A. ONLINE-szekciók:
A.1. Egészségtudomány, demográfia, munkaerőpiac – Elérés: https://meet.google.com/bbw-erzx-tqn 
Szekcióelnök: Prof. Dr. Fedor Anita (Debreceni Egyetem ETK, MTA DAB Életmód és Egészségkutatások Interdiszciplináris Munkacsoport)
Vámosiné Balla Petra (Debreceni Egyetem), Libicki Éva, Rusinné Prof. Dr. Fedor Anita (Debreceni Egyetem): Munkavállalói elégedettség az egészségügyi és szociális szakdolgozók körében
Törő Viktória (Debreceni Egyetem), Radó Sándorné, Szelesné Árokszállási Andrea, Kósa Zsigmond, Sárváry Attila (Debreceni Egyetem): Az alapellátáshoz való hozzáférés és a 2-es típusú cukorbetegek életminőségének változása a COVID-19 világjárvány idején Magyarországon
Pataki Panna (Debreceni Egyetem): Az AI terápiás döntéshozatalban betöltött szerepének gazdasági előnyei az emlőrákos betegek vizsgálatában
Gáll Tibor (Debreceni Egyetem), Dr. Papp János, Dr. Lukács Tamás (Borsod–Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház), Dr. Takács Péter (Debreceni Egyetem): Mellkasi deformitás elemzése életlen halmazok elméletének felhasználásával
Nagy Szabina (Nyíregyháza): Nők a munkaerőpiacon
Dr. Péter Zsolt (Miskolci Egyetem), Szitka Zsanett (Miskolci Egyetem): A közfoglalkoztatás helye, szerepe Magyarországon
Rusinné Prof. Dr. Fedor Anita (Debreceni Egyetem), Libicki Éva, Moravcsik-Kornyicki Ágota, Vámosiné Balla Petra (Debreceni Egyetem): Demográfiai kihívások – munkaerőpiaci konfliktusok
Moravcsikné Dr.Kornyicki Ágota (Debreceni Egyetem, MTA DAB SZSZBM Szakbizottság), Russiné Prof. Dr. Fedor Anita (Debreceni Egyetem): A demográfiai változások hatása az egészségügyi alapellátás egészségfejlesztői feladataira

A.2. Környezet- és egészségtudomány, biológia – Elérés: https://meet.google.com/frd-xgjn-jpc 
Szekcióelnök: Dr. Sárváry Attila (Debreceni Egyetem ETK, MTA DAB Életmód és Egészségkutatások Interdiszciplináris Munkacsoport)
Dr. Széll Róbert Ferenc ( Debreceni Egyetem), Dr. Molnár Mónika Judit (Debreceni Egyetem), Dr. János István (Nyíregyházi Egyetem): D-vitamin-hiányra utaló elváltozások a paleopatológiában
Helmeczi Gabriella (Debreceni Egyetem), Dr. Láczay Magdolna: Az egészségmegőrző balneológiai tevékenység kutatási lehetőségei
Kázmér Éva (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász), Dr. Kohut Erzsébet: A Leucojum vernum L. populációjának állapotfelmérése a Nagyberegi Erdőben (Beregszászi járás)
Dr. Kolozsvári István (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász): A Kárpátaljai-alföld vizes élőhelyein végzett odonatológiai szempontú élőhelyi állapotfelmérő kutatások eredményei
Sirokai-Kudron László (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász), Dr. Kolozsvári István: A Beregszász-környéki bányatavak ornitofaunájának faunisztikai vizsgálata
Molnár Krisztina (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász), Takács Gabriella, Dr. Kohut Erzsébet: A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum Péter mocsár dűlőjének állapotvizsgálata
Tirona Ontog Miguel Angelo Victor (Debreceni Egyetem) – Dr. Barth Anita (Debreceni Egyetem): Attitudes related to donation and transplantation among international health science students in the University of Debrecen Faculty of Health Sciences

A.3. Gazdaság- és regionálistudomány, geopolitika – Elérés: https://meet.google.com/riv-snkn-hej
Szekcióelnök: Dr. Manzinger Krisztián (KRE)
11.00-11.15 Bereczk Ádám (Miskolci Egyetem), Dr. Musinszki Zoltán, Hlad Edina: Relationships between business models and financial sustainability of blockchain-based carbon credit trading start-ups
11.20-11.35    Dr. Manzinger Krisztián (Károli Gáspár Református Egyetem): A lettországi oroszok helyzete az Ukrajna elleni orosz agresszió fényében
11.40-11.55    Prof. Dr. Homicskó Árpád (Károli Gáspár Református Egyetem): A szociális gondoskodás jelentősége a 21. században.
12.00-12.15    Dr. Orosz Dániel (Miskolci Egyetem), Zapreskó-Farkas Evelin: A magyar megyék összehasonlítása az épített lakások és felzárkózás területi különbségeinek tükrében
12.20-12.35    Dr. Hadnagy István (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász): Ukrajna szélenergia-iparának múltja, jelene és lehetséges jövője
12.40-12.55    Dr. Prieger Adrienn (Károli Gáspár Református Egyetem): Az EU és Törökország kapcsolata, különös tekintettel a magyar-török gazdasági kapcsolatokra
13.00-13.15    Dr. Zsibók Zsuzsanna (KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs), Dr. Egyed Ildikó: A regionális gazdasági fejlődés hajtóerői Kelet-Közép-Európában az alapozó gazdaság szemszögéből
13.20-13.35    Dr. Ferencz Zoltán József (Károli Gáspár Református Egyetem), Dr. Dancsi Katalin, Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea: Állami vagy egyházi? A humanitárius segélyszervezetek szerepe az ukrajnai menekültek ellátásában Magyarországon
13.40-13.55    Aranyos Bence (Debreceni Egyetem): Több lájk, több baj: avagy a közösségi oldalak pánikkeltő hatása és diszruptív szerepe a bankrohamokban
14.00-14.15    Dr. Kővágó Györgyi (Károli Gáspár Református Egyetem), Dr. Pónusz Mónika, Dr. Kovács Róbert: Regionális térségek és Rövid Ellátási Láncok összefüggései
14.20-14.35    Gulyás Dávid (Debreceni Egyetem): A zöld fordulatban rejlő lehetőségek a kelet-közép-európai vállalkozások számára

A.4. Népesség- és településföldrajz – Elérés: https://meet.google.com/vfd-znyv-zie?pli=1
Szekcióelnök: Dr. Berkes Judit (KRTK RKI, Pécs)
Dr. Szilágyi Ferenc (PKE-PTKI): A Partiumi megyeszékhelyek (Arad, Nagyvárad) fejlődési irányai az új adatok fényében.
Dr. Koltai Zoltán  (Pécsi Tudományegyetem): Falugondnoki szolgálat, a megtartó erő
Tóth Attila (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola): Népszámlálás hiányában - a kárpátaljai görögkatolikusok és becsült lélekszámuk
Dr. Berkes Judit (KRTK RKI, Pécs), Dr. Rácz Szilárd: Nagyvárosfejlődés Magyarországon
Lőrinc Ingrid (Debreceni Egyetem), Hires-László Kornélia (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola): Kárpátalja etnokulturális jellemzőinek értékesítésének összehasonlítása más európai régiókkal
Dr. Baranyai Nóra (KRTK Regionális Kutatások Intézete, Győr): Az etnikai szerkezet és a politikai képviselet változásai Felső-Sziléziában
Dr. Horeczki Réka (KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs), Dr. Lados Gábor, Dr. Nagy Dávid: Közép-Európa határtérségeinek népességdinamikája 2001-2020 között 
Uhljár Péter (Budapesti Corvinus Egyetem): A termékenység térszerkezete az Európai Unió NUTS 2-es régióiban: Mintázatok, szélsőségek, hatótényezők 

A.5. Társadalom, oktatás, multidiszciplinaritás – Elérés: meet.google.com/fse-qpzd-swb 
Szekcióelnök: Dr. Ardelean Tímea (PKE)
11:00 – 11:20 Dr. Bene Ágnes (Debreceni Egyetem): Az oktatás szerepe a pozitív idősödés folyamatában
11:20 – 11:40 Dr. Lukovics Miklós (Szegedi Tudományegyetem): Az önvezető járművek által potenciálisan okozott városkép változás lakossági elfogadásának vizsgálata szemmozgáskövetés segítségével
11:40 – 12:00 Dr. Kiss Anita (Nyíregyházi Egyetem): Nyelvjárási attitűd egyetemi hallgatók körében
12:00 – 12:20 Dr. Molnár Péter (Károli Gáspár Református Egyetem), Varga Ferenc: A közösségi média szerepe napjaink közigazgatásában
12:20 – 12:40 Dr. Nagy Zsuzsanna (Nyíregyházi Egyetem), Dr. Szabóné Dr. Berta Olga: Merre tanuljunk? Avagy egy kérdőíves kutatás eredménye
12:40 – 13:00 Sarkady Zsolt Csaba (Szegedi Tudományegyetem): A Lex Aquiliana és a culpa Aquiliana gondossági (felelősségi) mérték
13:00 – 13:20 Kész Bianka (Debreceni Egyetem): A szűkösség pszichológiája - döntések szűkösség mellett
13:20 – 13:40 Dr. Pónusz Mónika (Károli Gáspár Református Egyetem), Kővágó Györgyi, Gyüre Annamária: Vegyi anyag használat az ellátási láncban és jogi szabályozásának egyes aktuális kérdései
13:40 – 14:00 Dr. Pethő László (Jászberény): Állami Műszaki Főiskola 1947-1951
14:00 – 14:20 Szabó Róbert (ELTE, Budapest): Az egyéves önkéntesség adaptációjának körülményei a Magyar Honvédségben 

15.00–18.00 B. OFFLINE-szekciók: 

B.1. Regionális tudományi szekció – Új-épület, P01-terem
Szekcióelnökök: Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea (KRE) – Dr. Rácz Szilárd (MRTT)
Dr. Rácz Szilárd (KRTK RKI, Pécs): Nagyvárosfejlődés Szerbiában 
Bányászné Dr. Kristóf Andrea (Nyíregyházi Egyetem): Adalékok a Szerémség etnikai-vallási struktúrájának változásához 
Dr. Horeczki Réka (KRTK RKI, Pécs) – Dr. Rácz Szilárd (KRTK RKI, Pécs) – Dr. Szilágyi Ferenc (PKE-PTKI); - Dr. Ștefan Bilasco (Babes-Bolyai University): Romániai térszerkezeti jellemzők és nagyvárosfejlődési trendek 
Dr. Elekes Tibor (Miskolci Egyetem): A politikai, társadalmi-gazdasági tényezők szerepe a hagyományos székelyföldi térfelosztás átszervezéseiben 
Dr. Lakatos Artur (PKE): Fikció és tematikus útvonalak. A helyi legendákban rejlő potenciál Erdélyben és a Partiumban  
prof. Dr. Kókai Sándor (Nyíregyházi Egyetem): A Bánság helye és szerepe a Kárpát-medence földrajzi munkamegosztásában (1718-1790)  
Dr. Székedi Levente (PKE): Etnikai átalakulás a partiumi régióban a legutóbbi népszámlálási adatok alapján 
prof. Dr. Hajdú Zoltán (KRTK, Pécs): A kis lélekszámú települések népességszám-csökkenésének potenciális hatása a közigazgatás-szervezésre és a választási rendszerre Magyarországon  
Dr. Czimre Klára (Debreceni Egyetem): A határmenti települések ingatlanpiacának 21. századi folyamatai és sajátosságai 
Dr. Dancsi Katalin – Dr. Miklósné dr. Zakar Andrea – Dr. Ferencz Zoltán (Károli Gáspár Református Egyetem): Kettősjátszma: a magyar menekültügyi politika fordulatai az utóbbi évtizedben 

B.2. Gazdaságtudományi szekció – Új-épület, Amfiteátrum
Szekcióelnökök: Dr. Lipták Katalin (ME) – Dr. Veres Edit (PKE)
Prof. Dr. Kocziszky György (Metropolitan Egyetem) – Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann (Miskolci Egyetem): Kohéziós Alapból támogatott területfejlesztési programok fenntarthatóságának vizsgálata
Veres Dávid-Gábor (PKE): A kis- és középvállalkozások támogatása a 2014-2020-as Regionális Operatív Programban
Dr. Kotsis Ágnes  (Debreceni Egyetem): A külföldi munkavállalás külső belső motivációjának vizsgálata az öndeterminációs index alapján
Balla János (PKE): Mesterséges intelligencia a vállalati szektorban
Dr. Veres Edit (PKE) – Dr. Ardelean Tímea Krisztina (PKE): Mesterséges intelligencia a felsőoktatásban. A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak attitűdvizsgálata 
Dr. Kulcsár Edina (PKE): A fenntarthatósági jelentéstétel gyakorlatának vizsgálata
Dr. Pásztor Rita (PKE) - Dr. Gál Katalin (PKE): Kistérségi munkaerőpiac demográfiai és foglalkoztatási sajátosságai
Dr. Pásztor Rita (PKE) – Dr. Gál Katalin (PKE): Érmellék gazdasági szerkezete
Dr. Czuczor Krisztina (PKE): Bihar megye idegenforgalmának kihívásai napjainkban
Dr. Lipták Katalin (Miskolci Egyetem) – Dr. Pirger Tamás (Soproni Egyetem): Közfoglalkoztatás magyarországi aprófalvakban


B.3. Pedagógia, oktatás szekció – Új-épület, P. 23-terem
Szekcióelnökök: Dr. Bartha Krisztina (PKE) – Dr. Bordás Andrea (PKE)
15:00 – 16:00
Dr. Bartha Krisztina (PKE): Az édesanyák szerepe gyermekeik nyelvi és mentalizációs fejlődésében
Dr. Erdei Gábor (Debreceni Egyetem, Debrecen) – Apáti Norbert (Debreceni Egyetem): Hajdú-Bihar vármegye felnőttoktatása és felnőttképzése – trendek és térbeli jellemzők
Dr. Izsák Hajnalka (PKE):  Javítóintézeti pedagóguskép a javítóintézeti nevelők metaforáiban
Dr. Bordás Andrea (PKE) – Dr. Debrenti Edith (PKE): Partiumi hallgatók eredményei egy formális logikai műveleteket mérő vizsgálatban

VITA – 16:00 – 16:15

SZÜNET - 16:15 – 16:30

16:30 – 17:30
Tripo Johanna (PKE) – Gulyás Gréta (PKE): Motiváció vizsgálata a PKE Gazdaság- és Társadalomtudomány Karának elsőéves hallgatói körében
Tankó Veronica-Zita (Bihar Megyei Tanfelügyelőség): A Bihar megyei koragyermekkori és elemi oktatást érintő strukturális és curriculáris szemléletváltások a XXI. században
Dr. Izsák Hajnalka (PKE): Egy javítóintézetben zajló, online interjús kutatás tapasztalatai
Dr. Szőcs Andor     (Nyíregyházi Egyetem): Demográfia és felsőoktatás - a fogyó ifjúság és  egyetemi túljelentkezés ambivalenciájának néhány esete Magyarországon

VITA – 17:30 – 17:45

B.4. Történelemtudomány, néprajz – Főépület, S.F.6-terem
Szekcióelnök: Dr. Fleisz János (Sapientia Varadiensis) – Dr. Szendrei Ákos (Debreceni Egyetem)
15.00-15.15 Dr. habil. Fleisz János (Sapientia Varadiensis Alapítvány): Nagyvárad etnikai összetételének változásai az utóbbi százhúsz évben (1900-2022)
15.15-15.30 Dr. Török Péter (Bihari Múzeum): Szatmártól Biharig: bölsei Buday István vázlatos életrajza
15.30-15.45 Éliás János (Debreceni Egyetem): „Kik az Ánglus Doctor Jenner Úr fel-találása szerént bé-oltattak” – Tiszaföldvári lelkészek szerepe a himlőjárvány elleni védekezésben 1802-től 
15.45-16.00 Kalmár Zsombor (Debreceni Egyetem): A boszorkányok örökösei 
16.00-16.15 Vadász Márton (Debreceni Egyetem): Mácsi Ferenc kálváriája – egy 1824-es gáborjáni házassági engedély néprajzi vizsgálata.

16.15-16.30 Kávészünet

16.30-16.45 Mezei Milán (Bihari Múzeum): „…nemességéből pedig a Helytartó Tanács által kivetkeztetődvén a nemtelen rabok közé záratott” - A „nemesi bűnözés” társadalomtörténeti vizsgálata Bihar vármegyében a hosszú 19. század első felében (1790–1848)
16.45-17.00 Papp Bernadett Kitti (Debreceni Egyetem): Mintakincs és technika vizsgálata a csornai menyecskekendőkön
17.00-17.15 Szőke Richárd Rajmond (Bihari Múzeum): Az 1922. évi nemzetgyűlési választás Berettyóújfaluban
17.15-17.30 Szilágyi Éva Andrea (Dr. Andrássy Ernő Történelmi és Néprajzi Városi Múzeum, Érmihályfalva): Érmihályfalva zsidó lakosságának gazdasági és kulturális szerepe a 20. század első felében
17.30-17.45 Dr. Nagy Mihály Zoltán (Román Nemzeti Levéltár, Nagyvárad): Az egyház hatalma - a hatalom egyháza. Állam és egyház kapcsolata Romániában 1945 és 1989 között

B.5. Társadalomtudomány, multidiszciplinaritás– Főépület, S.F.3-terem
Szekcióelnök: Dr. Magyari Sára (PKE) – Dr. Albert-Lőrincz Csanád (PKE)
Dr. Magyari Sára (PKE): Temesvár multikulturalitása és fénye – a kulturális főváros tükrében
Dr. Albert-Lőrincz Csanád (PKE): A nagy nyelvi modellek alkalmazási lehetőségei humántudományi kutatásokban
Dr. Visontai-Szabó Katalin (Károli Gáspár Református Egyetem): Alapvető értékeink: a házasság, a család és a gyermekek védelme
Barna Anita (Debreceni Egyetem): „Új volt, meg a miénk volt. Ez volt a legfőbb cél.” A kockaház-építkezéssel párhuzamosan zajló mentalitásváltozás vizsgálata Hajdúnánás példáján keresztül"
Törzsök Réka (Debreceni Egyetem): „Ami mélyebben gyökeredzik, mint a barátság”: Eroticizmus Orwell 1984-ében
Kutasi Imre (Debreceni Egyetem): Az 1920-as házhelyosztás Hajdúnánás esetpéldáján 
Dr. Fenyves László (Debreceni Egyetem): Az e-sport magyarországi körülményeinek értékelése a játékosok szemszögéből 
Vona Zoltán (Debreceni Egyetem): A természetföldrajzi és demográfiai sajátosságok hatása a temetkezésre

B.6. Társadalom-, jog- és egészségtudomány – Új-épület, P. 21-terem
Szekcióelnök: Dr. Szuchy Róbert (KRE) – Dr. Tóth J. Zoltán (KRE)

15.00-16.15: Jogtudományi alszekció
15.00-15.15: Prof. Dr. Szuchy Róbert (Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest): Az európai energiajog aktuális kihívásai
15.15-15.30: Prof. Dr. Tóth J. Zoltán (Károli Gáspár Református Egyetem): Alapjogi értelmezés Közép-Európában – összehasonlító módszertani kitekintés
15.30-15.45: Dr. Korom Ágoston (Károli Gáspár Református Egyetem): Demográfia és EU jog 
15.45-16-00: Dr. Dobrocsi Szilvia (Károli Gáspár Református Egyetem): Az anyanyelv használatának joga és annak érvényesülése a magyar büntetőeljárásokban
16.00-16.15: Dr. Fazakas Zoltán József (Károli Gáspár Református Egyetem): A kétnyelvű jogászképzés mint a kisebbségi jog aspektusa

16.15-16.30: kávészünet

16.30-17.45: Társadalom- és egészségtudományi alszekció
16.30-16.45: Dr. Uzzoli Annamária (CSFK Földrajztudományi Intézet, Budapest): A COVID-19-világjárvány hosszú távú egészségügyi következményei – Magyar esettanulmány
16.45-17.00 Dr. Szakál Zoltán (Debreceni Egyetem) – Kerekes Nikoletta (Debreceni Egyetem): A fiatalok egészségmagatartása az egészségturizmusban - fogyasztó magatartás fókuszban
17.00-17.15: Dr. Takács Péter (Debreceni Egyetem), Miklóssy Ildikó; Nagy Benedek; Nádasdi Kristóf Zsolt; Paulikné Varga Barbara; Helmeczi Gabriella; Székely Leila; Nádasdiné Tóth Kitti; Szakál Zoltán (Debreceni Egyetem, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem): A Covid-járvány hatása a turizmusra: Társadalmi, kulturális, gazdasági háttér elemzése három ország adatait vizsgálva: Magyarország – Románia/Erdély – Olaszország"
17.15-17.30:  Paulikné Varga Barbara (Debreceni Egyetem) - Prof. Dr. Láczay Magdolna (Debreceni Egyetem): Az egészségügyi alapellátási rendszer vizsgálatának kutatási tapasztalatai

17.30-17.45: Vita

Eseménybeszámoló

Hatodik alkalommal szervezték meg a Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozathoz kapcsolódó Partium-konferenciát november 10-én Nagyváradon. A rendezvényen tizenegy szekcióban zajlottak a tudományos előadások, a teljes Kárpát-medencéből voltak előadók, különböző intézmények képviseletében. A Tudomány: válaszok a globális kihívásokra – Demográfia, társadalmi viszonyok és folyamatok alcímet viselő multidiszciplináris konferencián elsősorban a társadalom- és gazdaságtudományi kutatásokra helyezték a hangsúlyt.

A rendezvény ünnepi megnyitóján, melynek az Erdélyi Múzeum-Egyesület társszervezője, köszöntőbeszédet mondott Bitay Enikő, az EME elnöke.

https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2023/11/hatodik-alkalommal-szerveztek-meg-a-partium-konferenciat

(Fotó: Bitay Enikő)