Az EME Jakó Zsigmond Kutatóintézete munkatársainak előadásai a szebeni Báthory István-konferencián

2023. október 13-án, a Román Akadémia Nagyszebeni Kutatóintézetében (ICSU) megrendezett nemzetközi konferencián (a konferencia programja itt olvasható) tartottak előadást Intézetünk munkatársai, Bogdándi Zsolt, Fejér Tamás és Gálfi Emőke.

Az előadók kutatásait az MTA HTMKNP Források és adattárak Erdély középkori és kora újkori történetéhez című alprogram támogatta.
A rendezvény a Reformation Research Consortium (REFORC) által szervezett, Báthory István személyére koncentráló konferenciasorozat záró eseménye volt, a 2022. szept. 14-16. között, az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen tartott konferencia, illetve a 2023. június 26-28-a között, a Varsói Egyetemen tartott konferenciát követően.  

Bogdándi Zsolt előadásában az erdélyi fejedelmi tábla kialakulásáról, működésének jellegzetességeiről és a Báthory István uralkodása alatt végbement változásokról, Fejér Tamás a Báthory lengyel királysága idején működő lengyelországi erdélyi kancelláriáról, Gálfi Emőke pedig a gyulafehérvári fejedelmi rezidenciáról tartott előadást.