Rendhagyó, zárt körű Magyar műszakis ballagás Kolozsváron

[2021.06.10]

Maszkos ballagó diákok az EME előadótermében, Kolozsvárt 2021. június 1-én

Egy (zárt) terem, melybe csak előzetesen ellenőrzött listával és testhőméréssel lehetett belépni, a padok közt kihagyott helyek, távolságtartás, maszkos, kesztyűs ballagó diákok, június 1-je, gyermeknap, avagy a felnőtté válás napja, mindenki vigyázzban áll, csillogó szemek, s felhangzik a Gaudeamus igitur.

A részletes fényképes beszámoló itt érhető el (pdf)

Kilenc évvel ezelőtt szervezte meg először a Magyar műszakis ballagást Kolozsváron a KMDSZ Kolozsvári Műszakis Klubja (KMDSZ–KMK) és az Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya (EME–MTSZ) közösen, az EME székházában. A kezdeményezői egyetemi hallgatók voltak, akik azóta is aktívan részt vesznek a műszakis közösség építésében.
Mint ismeretes, a Kolozsvári Műszaki Egyetemen (KME – Universitatea Tehnică Cluj-Napoca) nincs magyar nyelvű műszaki képzés. Így a KME-n a magyar anyanyelvű hallgatók román, angol és német nyelvű (szak)képzéseken vehetnek részt kilenc karon: az Automatizálás és Számítástechnikai, az Elektronika, Távközlés és Informatikai, a Villamosmérnöki, az Anyag- és Környezetmérnöki, a Járműmérnöki, Mechatronika és Mechanikai, az Ipari mérnöki, Robotika és Gyártásirányítási, az Építőmérnöki, az Épületgépészeti, az Építészmérnöki és Urbanisztikai Karokon. A magyar műszakis hallgatókat a KMDSZ-KMK igyekszik összefogni, s tevékenységüket az EME–MTSZ örömmel támogatja, ugyanakkor az egyetemi hallgatókat, a végzős mérnököket pedig szívesen fogadja be a szakosztály kutatási tevékenységeibe, a műszakitudomány-művelés programjaiba.
Figyelembe véve, hogy a tavalyi ballagást a járványügyi intézkedése miatt nem lehetett megtartani, az ideire a múlt évi végzősöket is meghívták.
 
A rendhagyó, zártkörű ünnepséget Bitay Enikő akadémikus, az EME Műszaki Tudományok Szakosztályának elnöke nyitotta meg. Kiemelte a tudományos közösség építésének jelentőségét, majd minden szakterületen a szakmák közti együttműködések fontosságát, az inter- és transzdiszciplináris kutatási programokban való részvételi lehetőségeket. Kiemelte azt is, hogy a szakmai tudás mellett fontos a magyar szaknyelv elsajátítása és ápolása. Biztatta a ballagó egyetemistákat arra, hogy aktív részesei legyenek továbbra is a magyar műszakis közösségnek, hiszen szakmai fejlődésükre, tudományművelésükre és kutatási tevékenységükre ezután is teret biztosít számukra az EME–MTSZ.
 
Ezt követően a Kolozsvári Műszaki Egyetem magyar tanárai osztották meg útra való gondolataikat a ballagó diákokkal. Az Automatizálás és Számítástechnika Kar dékánhelyettese, dr. Sebestyén-Pál György professzor beszédében többek között elmondta, hogy teljes mértékben fiatalos optimizmust köszönhet a ballagó diákoknak, melynek ereje a tanárokra is átsugároz.
 
Az Építőmérnöki Kar docense, dr. Gobesz Zsongor-Ferdinánd köszöntőbeszédében biztatta a végzős diáksereget, hogy teli energiával induljanak neki az új ismeretlennek, melynek csak a kezdete nehéz, de időközben megjön hozzá a lendület és segítség, hiszen van honnan kapjon a magyar fiatalság itt, a kincses városban is.
 
A ballagókat fiatal társaik, Hatos Attila, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség Elnöke és Benedek Balázs, a Kolozsvári Műszaki Klub elnöke is köszöntötte.
 
A köszöntéseket követően Köllő Magor Örs útravalóként Weöres Sándor Tíz lépcső című versét szavalta el.
Végül sor került az emléklapok és ajándékkönyvek átadására.
 
Az ünnepséget Máté Márton slam-előadása zárta.
Végül egy kötetlen beszélgetés, koccintás tette hangulatossá a találkozást, s maszkos csoportkép örökítette meg ezt a rendhagyó találkozást.
 
Köszönet a szervező csapatnak: Benedek Balázs, Orosz Bettina, Lackó Orsolya, Lackó Kata, Lengyel Katalin, Köllő Magor Örs, Godra Ádám. A fotókat Szőcs Zoltán készítette.
 
Kolozsvárt, 2021. 06. 07.                                             Bitay Enikő