EME Kiadó Hírlevél 2020.05.13

[2020.05.13]

 

A hirlevél itt olvasható pdf formátumban EME Kiadó Hírlevél 2020.05.13

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadójának legfrissebb kötetei

 

Cím: Aranyos vidékének helynevei   

Erdélyi Magyar Helynévtár 1. szám

Alcím: Adattár

Szerző(k): T. Szabó Csilla, András Zselyke (kiad.)

Műfaj: nyelvészet, névtan

Ismertető: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadásában induló új sorozat köteteiben tájegységenként rendezve kívánjuk közreadni a települések jelenkori és történeti fölrajzinév-készletét.

Sorozatindító kötetünk Aranyos-vidék magyarlakta településeinek névanyagát öleli fel. A 27 település mikrotoponíma-anyaga már nagyrészt megjelent korábbi gyűjtésekben – ezeket néhol kiegészítettük –, a történeti nevek pedig Szabó T. Attila erdélyi történeti helynévgyűjtéséből valók. Kezdeményezésünk újszerűsége azonban abban rejlik, hogy az időtálló névanyagot kronologikus elrendezésben, folytonosságban szemlézheti az olvasó. A szerkesztők ezzel a kötettel is az erdélyi névtani iskola előtt tisztelegnek, a hozott anyag feldolgozásában a Szabó T. Attila által megteremtett módszer az iránymutató.

Tartalom

Cím: Letűnt világok antropológiája és a megismerhetetlen különös szépsége

Alcím: Szociális kapcsolatháló és kulturális gyakorlat az írógép korszakában

Szerző(k): Szikszai Mária

Műfaj: néprajz, antropológia, mikrotörténet

Ismertető: A könyv egy antropológiai kutatás eredményeit mutatja be. Az információk, amelyeket ez az elemzés felhasznál, írásos formában maradtak fent. Az iratokat a 20. század harmincas éveitől kezdődően egészen a kilencvenes évekig gyűjtötte a főszereplőnk. A legkorábbi irat 1937-ből származik, a legkésőbbi 1997-ből, az iratok száma meghaladja a 2000-et. Az iratok közül a legtöbbet ő maga írta: a legtöbb szöveg levél, feljegyzés, és csak kisebb számban gazdasági naplóbejegyzés. Más iratok is bekerültek a gyűjteménybe, ezeket is ő gyűjtötte össze, ilyenek például a felmenői anyakönyvi kivonatai, oklevelek, hivatalos szervek által kiállított iratok, azok hiteles másolatai, számlák, igazolványok - azaz mindaz, amit a 20. század papíralapú kultúrája megőrzendőnek minősített. A kutatás célja az volt, hogy a 60 évet átfogó írásos anyagon keresztül megismerje az iratok főszereplőinek világát. Kérdéseim a korra és a személy mikrovilágára egyaránt vonatkoznak. Milyen volt a világ, amelyben a főszereplőnk és társai éltek? Hogyan élte meg a hétköznapokat, hogyan szervezte az életét, hogyan hozta meg döntéseit, milyen világban élt és milyent remélt, melyek voltak örömei, fájdalmai, mi volt az, amit kimondott, és mi volt az, ami miatt csendben szenvedett? És mi volt az, amit soha nem mondott ki? Egy olyan ember életébe pillantunk be, aki nemcsak szinte a teljes 20. századot végig élte, hanem időközben az útja során nagyon sok feljegyzést készített, és minden dokumentumot gondosan félretett a jövőbeli olvasók számára.

Resume

Rezumat

 

Cím: Erdélyi Múzeum 2020/1            82.

Alcím: Az EME Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv-, Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye

Szerkesztő(k): Kovács Kiss Gyöngy (felelős szerkesztő), Kovács András (a lapszám szerkesztője)

Műfaj: történelem

Ismertető:

Tartalomjegyzék

Content

Cuprins

Cím: A XX. Műszaki tudományos ülésszak előadásai - Proceedings of the XX-th International Conference of Technical Sciences       

Műszaki Tudományos Közlemények  12. szám

Szerző(k): Bitay Enikő, Máté Márton (szerk.)

Műfaj: műszaki tudományok

Ismertető: Jelen kötet a XX. Műszaki Tudományos Ülésszakon elhangzott előadások kibővített anyagát tartalmazza. A kötetben megjelenő tíz közlemény huszonegy szerző tollából származik, és – ahogy az sorozatunkra mindig is jellemző volt – a műszaki tudományosság majd minden területét felöleli: az anyagtudomány, mechatronika, építészet, számítástechnika, CAD-alkalmazások, általános gépészet, gyártástudomány, illetve műszaki menedzsment egyaránt jelen van a kiadványban. Ezért elsősorban köszönetünket szeretnénk kifejezni a huszonegy szerzőnek, akik tudásukat adták, munkájuk eredményét pedig jelen kötet lapjain közölték. Köszönjük, hogy személyesen részt vettek a Kolozsvárott 2019. november 23-án megtartott tudományos ülésszakon, hálásak vagyunk a színvonalas előadásokért, a beszélgetésekért és mindenekelőtt a magyar nyelvű tudományosság melletti kiállásért. Hasonlóan köszönet illeti a szaklektorokat munkájukért, illetve mindenkit, aki e kötet létrejöttéért munkát vállalt. A Műszaki Tudományos Közlemények, hagyományainkhoz híven, a Kárpát-medencei magyar műszaki tudományos életbe segít bekapcsolódni – kiemelten a fiatal kutatóknak. Ezáltal tudomást szerezhetnek egymás munkájáról, érdeklődési területeikről, és kapcsolatba léphetnek egymással a további együtt munkálkodás nemes szándékával.

A magyar tudományos nyelv művelése mellett eredményeinket a nemzetközi tudományos világ számára is láthatóvá szeretnénk tenni. Ezért a kötet tartalma nem csak magyar nyelven lesz online elérhető az EME Elektronikus könyvtárában a https://www.eme.ro/publication-hu/mtk/mtk-main.htm , illetve az Erdélyi Digitális Adattárban a https://eda.eme.ro/handle/10598/28082  címeken, hanem angol nyelvű fordítása a De Gruyter Sciendo adatbázisában is olvasható lesz: https://content.sciendo.com/view/journals/mtk/mtk-overview.xml

Tartalom

Content

Előszó

Foreword

A kiadványok, akárcsak a korábbi köteteink, megvásárolhatók az www.eme.ro/kiado  honlapon vagy partnerintézményeinknél.