A műszaki tudományosságért – 30 éves az EME Műszaki Tudományok Szakosztálya

[2020.01.31]

A teljes beszámoló A  műszaki tudományosságért – 30 éves az EME Műszaki Tudományok Szakosztálya című rendezvényről itt tölthető le (pdf formátumban)

 A műszaki tudományosságért – 30 éves az EME Műszaki Tudományok Szakosztálya című ünnepi rendezvényt szervezte meg az EME Műszaki Tudományok Szakosztálya 2020. január 23-án, Kolozsvárt az EME székházában. Az ünnepi eseményre megjelent közel ötven érdeklődő poszterkiállítást tekinthetett meg, vetített bemutatókat láthatott az elmúlt időszak jelentősebb eseményeiről, projektjeiről, kutatásairól, eredményeiről. A rendezvényen megemlékeztek a műszakis nagyjaikról, a szakosztály alapítóiról (a 100 éve született Jenei Dezsőről, a 90 éve született Pálfalvi Attiláról). Könyv- és folyóirat-bemutatóval, illetve válogatott médiafelvételek vetítése által kaphattak ízelítőt az érdeklődők a szakosztály sokrétű tevékenységének eredményeiről. Ugyanekkor köszöntötték a szakosztály vezetőségi tagjait, születésnapjuk kerek évfordulója alkalmából: Gyenge Csabát (80), Márton Lászlót (80) és Pálffy Károlyt (85). Az ünnepi hangulatot Rekita Rozália színművész biztosította Reményik Sándor verseit szavalva. Az emlékülés riportja itt látható: https://www.youtube.com/watch?v=t4MQ_wsrxlY.

A műszaki tudományosságért – 30 éves az EME Műszaki Tudományok Szakosztálya című ünnepi rendezvényt az Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya 2020. január 23-án tartotta Kolozsvárt, az EME központi székházában.

Az ünnepi rendezvény, az elmúlt harminc év tevékenységének és eredményeinek számbavételén felül, a tiszteletnyilvánításra is összpontosított, megemlékezve az alapítókra s a rangidős vezetőségi tagokra egyaránt.

A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel: Szurovszky Katalin konzul asszony Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusáról; Pálfi József rektor a Partiumi Keresztény Egyetemről; Barabás Réka dékánhelyettes asszony a BBTE Kémia–Vegyészmérnöki Karáról; Forgó Zoltán tanszékvezető egyetemi docens a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karáról; Széman Péter elnök, EMKE; Sebestyén György alelnök az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaságtól; Székely Schnedarek Márton alelnök a KMDSZ Kolozsvári Műszakis Klubjától, valamint a házigazda intézmény képviselője, Keszeg Vilmos, az EME elnöke.

A rendezvény házigazdájaként Bitay Enikő, az EME Műszaki Tudományok Szakosztályának elnöke köszöntötte a jelenlévőket, és megnyitotta az ünnepi eseményt. Keszeg Vilmos EME-elnök üdvözölte a meghívottakat, köszöntőbeszédében a szakosztályok tevékenységének jelentőségét emelte ki. Üdvözölte az eseményt, és tiszteletét fejezte ki Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa nevében Szurovszky Katalin konzul asszony, értékelve a szoros közreműködéseket, kapcsolatokat és megannyi közös programot a külhoni és anyaországi magyarság között.

Köszöntőt mondott a Partiumi Keresztény Egyetem rektora, Pálfi József, aki elismerő szavai után egy kedves idézettel zárta gondolatait, üzenetét: „A lényeges dolgokban egyetértés, a lényegtelenekben szabadság, de mindenekelőtt szeretet!", utalva a közös célra, az erdélyi magyar tudományosságra.

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem részéről Forgó Zoltán, a Marosvásárhelyi Kar Gépészmérnöki Tanszékének vezetője fejezte ki elismerését az egyetemi kollégák nevében az EME munkássága előtt.

 

Számtalan üzenet, köszöntőlevél érkezett az esemény hirdetésére, többek között a több éve együttműködő miskolci professzor levelét, Tóth László köszöntését Kisfaludi-Bak Zsombor szakosztályi titkár olvasta fel (https://eda.eme.ro/handle/10598/31641).

Bitay Enikő 30 év a műszaki tudományosságért címmel tartott előadást. Az EME Műszaki Tudományok Szakosztály 30 éves tevékenységét tekintette át. A szakosztály megalakulásának előzményeiről beszélt, az alapítók és az első vezető testület értékes munkásságát emelte ki. Előadásában bemutatta mindazokat a tevékenységeket, melyeket mára már kiforrott programokban, projektekben működtet a szakosztály. A műszaki örökségvédelmi programot, a technikatörténeti kutatásokat, a terepmunkákat, a rendezvényeket, végül az eredményeket vázolta. A szakosztály gazdag publikációs tevékenységét vette számba. Az eredmények megtekinthetőek voltak a teremben elhelyezett könyvkiállításon s a plakáton is. Külön bemutatásra kerültek az ipartörténeti kutatások, ezáltal nyerhettünk bepillantást az elvégzett adatgyűjtések, interjúk és előadás-sorozatok egészébe, az eddig elért eredményekbe (az előadás bemutatója itt érhető el: https://eda.eme.ro/handle/10598/31633).

A bemutató után megemlékezés következett, a szakosztály alapítói, a 100 éve született Jenei Dezső és 90 éve született Pálfalvi Attila előtt rótták le tiszteletüket a résztvevők. Először egy rövidfilmet láthattak a jelenlevők Jenei Dezső életéről (Tóth Orsolya riportja) (https://eda.eme.ro/handle/10598/31640). Hollanda Dénes professzor úr egészítette ki Jenei Dezső szakmai életrajzát, kiemelve a magyar egyetem létrehozásával járó nagyérdemű munkásságát, amely sajnos politikai akarat híján nem volt eredményes. Pálfalvi Attila professzorról képvetítéssel és életének méltatásával emlékeztek meg. Bitay Enikő: In memoriam Pálfalvi Attila című írását Kisfaludi-Bak Zsombor olvasta fel (https://eda.eme.ro/handle/10598/26002).

                                   

A Műszaki Örökségvédelem Erdélyben című program keretén belül Talpas János ismertette a 2007–2019 között megvalósított 18 technikatörténeti alkotótábor során végzett kutatásokat, „felfedezéseket", a körutak élményteli hangulatát (az előadás bemutatója itt érhető el: https://eda.eme.ro/handle/10598/31634)

Ezt követően Márton László szakosztályi alelnök röviden ismertette a szakosztály technikatörténeti kutatásainak megvalósításait: a gyerőmonostori toronyóra, a ploiești-i, a jászvárosi napóra, a mohácsi taposómalom, a bajai vízimalom. Majd a frissen megjelent Fejezetek a Székelyföld technikatörténetéből című könyvet mutatta be, melyet hiánypótlónak nevezett, annak ellenére, hogy a szakosztály gondozásában évente jelennek meg a technikatörténeti kutatásainak eredményei a Tudomány- és Technikatörténeti Füzetek sorozatában. A szerkesztő köszönetét fejezte ki a kötet tizenhét szerzőjének a kiváló csapatmunkáért, a bizakodásért és hitükért, hogy fáradozásuk, a sok munkával járó, többéves kutatómunka, terepen és levéltárban végzett vizsgálódásaik nem voltak hiábavalóak, és elkészülhetett ez a Székelyföld múltját új, technikatörténeti szempontok szerint bemutató kötet. A kötet tizenhárom fejezetet tartalmaz. Márton László ismertette a főbb részeket, és megjegyezte, hogy a tanulmánykötetből kimaradtak bizonyos, Székelyföldre jellemző iparágak, mint pl. a faipar technikatörténete, a vasútépítés, az ágyúöntés és puskaporgyártás technikája. A szerzők is tudatában voltak ennek, de ismerve az említett témakörrel kapcsolatos, a közelmúltban megjelent könyveket, amelyek könyvészetükben is szerepelnek, nem tartották fontosnak ezek tartalmát tanulmányterjedelmű írásokkal helyettesíteni. Ezért is viseli a kötet a Fejezetek címet. A szerkesztő továbbá köszönetet mondott a jelenlévő Szilágyi Júlia műszaki szerkesztőnek és Kerekes György olvasószerkesztőnek, akik nélkül a könyv nem valósulhatott volna meg.

A továbbiakban Máté Márton szakosztályi alelnök ismertette a szakosztály gondozásában megjelent két sorozatot, a Műszaki Tudományos Füzeteket és a Műszaki Tudományos Közleményeket, mely utóbbinak társszerkesztője is. Majd bemutatta a 2019-ben megjelent Tolvaly-Roșca Ferenc: Gépelemek című kötetét (a kötet ajánlása https://eda.eme.ro/handle/10598/31644).

A további sorozatkötetet, a Tudomány- és Technikatörténeti Füzeteket és az Acta Materialia Transylvanica folyóiratot, illetve a kiadványok digitális változatait Bitay Enikő ismertette. A kiadványokat a kiállításon is megtekinthették a résztvevők.

A bemutatók sorát válogatott médiafelvételek zárták. Ennek keretében egyik jelentős rendezvényünkről, a Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszakáról 2019. március 28-án készült összeállítást láthattunk: https://www.youtube.com/watch?v=aD2OqyGxGFs, mely ízelítőt adott a 24 rendezvény fontosságáról, hangulatáról. Az ipartörténeti kutatások leglátványosabb programjaként az ipartörténeti előadás-sorozat és találkozó egyikébe láthattunk be, a Volt egyszer egy kendőgyár című riport által (https://www.youtube.com/watch?v=paERfdAKYwg), majd egy érdekfeszítő technikatörténeti kutatás eredménye, a taposómalom-projekt számítógépes modellezése volt megtekinthető a kiállítás keretében (https://eda.eme.ro/handle/10598/31645).

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya Fides et vocatio kitüntetésben részesítette három vezetőségi tagját:

Gyenge Csabát (laudáció: https://eda.eme.ro/handle/10598/31646),

Márton Lászlót (laudáció: https://eda.eme.ro/handle/10598/31647),

Pálffy Károlyt (laudáció: https://eda.eme.ro/handle/10598/31648),

az erdélyi magyar műszaki tudományosság érdekében kifejtett munkásságuk elismeréseként (https://eda.eme.ro/handle/10598/31635).

 


A folytatásban Reményik Sándor versei hangzottak el Rekita Rozália színművész előadásában.

A rendezvényt a házigazda, Bitay Enikő szavai zárták, melyben a jelenlévő fiatal korosztálynak ajánlotta figyelmébe az eddigi munkásságot s az elért eredményeket, mintegy stafétabot-átvételre való felhívásként, hogy mielőbb gondolkodjanak el azon, mire lenne szüksége a következő generációnak, hogy a műszaki tudományosságot folyamatosan fenntarthassa, s a szakmai tevékenységüket hatékonyon elősegíthesse.

A zárszó után kötetlen beszélgetésekre, interjúkra és ünnepi koccintásra került sor, valamint a születésnapjuk kerek évfordulóját ünneplő szakosztályi vezetőségi tagokat tortával lepték meg.

A rendezvény bemondója Kisfaludi-Bak Zsombor szakosztályi titkár volt.

Az ünnepi rendezvényre kiállítás is készült, az előadóterembe a szakosztály harmincéves tevékenységét áttekintő tíz posztert állítottak ki. Az EME előadótermében a poszterkiállítás február közepéig látható. A kiállítás posztereit Szilágy Júlia tagtársunk készítette (A poszterek itt érhetők el: https://eda.eme.ro/handle/10598/31622).

Az előadások bemutatói és a poszterek elérhetők az Erdélyi digitális adattárban is. A rendezvény plakátja itt látható: https://eda.eme.ro/handle/10598/31623.

A fotókat Molnár Ferenc készítette, az album megtalálható a szakosztály közösségi oldalán: https://www.facebook.com/pg/EME-M%C5%B1szaki-Tudom%C3%A1nyok-Szakoszt%C3%A1lya-309833049227108/photos/?tab=album&album_id=1317318461811890.

Sajtóvisszhang:

A Kolozsvári RTV, Erdélyi Figyelő 30. évfordulót ünnepelt az EME Műszaki Tudományok Szakosztálya címmel 2020. január 29-én tette közzé a Szabó Norbert Zsolt, Adrian Olar és Pákai Enikő által készített riportját, mely itt érhető el: https://www.youtube.com/watch?v=t4MQ_wsrxlY.

A Kolozsvári Szabadság napilap közlésében két cikk jelent meg:

  • Beharangozó: Harmincéves az EME Műszaki Tudományok Szakosztálya. In: Szabadság napilap XXXII. évf. 16. szám. Körkép, 2020. 01. 22. szerda 5. old. (https://eda.eme.ro/handle/10598/31642).
  • Ördög I. Béla: Harmincéves az EME műszaki szakosztálya. Fontos törekvése a szakosztálynak a fiatalok bevonása. In: Szabadság napilap, XXXII. évf. 18. Körkép, 2020. 01. 24. péntek. 7. old. (https://eda.eme.ro/handle/10598/31643).

 

Ezúton fejezzük ki köszönetünket a rendezvény támogatóinak, a szervezésben részt vevő lelkes EME-kollégáknak, tagtársaknak.

 

Kolozsvárt, 2020. január 30.

 

 

Bitay Enikő

EME–MTSZ elnök

Kisfaludi-Bak Zsombor

EME–MTSZ titkár