MTNE 2022 - Történelem szekció beszámoló

Beszámoló

MTNE, Történelem szekció, 2022. november 19.

 

Az EME I. Szakosztálya és Jakó Zsigmond Kutatóintézete közös szervezésében került sor az MTNE történelmi szekciójának konferenciájára. A tizenhat előadásból álló program gerincét Erdély középkori és fejedelemségkori egyház-, jog- és társadalomtörténetének kérdései tették ki. Az első tömb az „Árpád- és Anjou-kor magyar egyházi archontológiájának kérdései" című magyarországi kutatócsoport bemutatkozását, illetve a kutatócsoport tagjainak előadásait tartalmazta. Szó esett Monoszló Péter és Bajor Ottó király 14. század eleji kapcsolatáról, a pankotai főesperesség kialakulásáról, illetve a középkori dél-erdélyi és észak-magyarországi szász egyházi önszerveződésekről és azok összehasonlításáról. Szintén Erdély középkorának történetéhez kapcsolódott egy előadás a 15. századi vajdai igazságszolgáltatásról. A folytatásban a fejedelemségkori Erdély történetének több vetületét tárgyalták az előadások. Kettő a kormányzattörténet területéről Izabella királyné, illetve Giorgio Basta korszakaival foglalkozott. Három előadás a korszak jogtörténetéhez hozott új adatokat részint a központi bíráskodásban foglalkoztatott ítélőmesterek tevékenységének a vizsgálata, részint pedig két székely szék, Sepsiszék és Csíkszék egy-egy törvénykezési jegyzőkönyve adatainak az elemzése által. Számos művelődéstörténeti adatot tartalmazott azon két előadás, mely Pécsi Simon kancellár élettörténetével illetve Talmud-fordításaival foglalkozott, akárcsak egy harmadik, mely a kolozsvári születésű 16. századi orvosdoktor, Thomas Jordan tevékenységével foglalkozott. A korszak végének politika-, diplomácia- és hadtörténetéből Sebesvár végvárának helyzetét elemezte egy előadás az Apafi-korszak első feléből. Végül egy bemutatás a 18. század Nagybánya peres ügyei kapcsán az érzelemtörténet világába, egy pedig a második világháborúbeli Kolozsvár tömegközlekedésének problémáiba adott betekintést. Az előadásokat két könyvbemutató követte, melyben két, az EME Kiadójánál frissen megjelent kötet került bemutatásra.

A rendezvény erdélyi, magyarországi és németországi kutatókat vonultatott fel, melyek magyarországi és erdélyi kutatóintézeteket, egyetemeket és múzeumokat képviseltek. A rendezvény jelentős számú érdeklődőt vonzott, és számos felmerült probléma megvitatására adott lehetőséget. A bemutatott új eredményeknek a szélesebb körben való elterjesztése érdekében az elhangzott előadásokat a Certamen XI. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában című évkönyvünkben a jövő év folyamán közzé is tervezzük tenni.

Fényképgaléria (Pakó László fotói)

Kolozsvár, 2022. november 21.

Pakó László