Irodalom, nyelvészet, színháztudomány interdiszciplináris kontextusban - beszámoló a rendezvényéről

Beszámoló az I., Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály

szakosztályi rendezvényéről

Irodalom, nyelvészet, színháztudomány interdiszciplináris kontextusban

Az EME  Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály által szervezett Irodalom, nyelvészet, színháztudomány interdiszciplináris kontextusban című rendezvényünk sikeres volt, Egyed Ákos volt szakosztályi elnök bevezető szavai után sor került az előadásokra, minden egyes tematikus blokkot érdemi megbeszélés követett. Előadóink között 5 doktorandusz is volt – a közönség soraiban is voltak egyetemi hallgatók, egy mesterképzős és néhány doktorandusz. A veszprémi Pannon Egyetemről, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemről, a Bukaresti Egyetemről, az EME-ből, jöttek az előadók, a program szerint zajlottak az előadások, ketten, sajnos betegség miatt nem tudtak eljönni. 34-en írták alá a jelenléti ívet. Sor került az Erdélyi Múzeum 2022/3-as száma bemutatására (Varga P. Ildikó főszerkesztő ismertette) és a CERTAMEN IX (a 2020-as konferencia-előadásokat tartalmazó kiadvány) bemutatására (a szerkesztők, Egyed Emese és Pakó László ismertették). Ezen a rendezvényen ismertette Keszeg Vilmos az idei Debüt-díj eredményét: két pályázat érkezett, a megosztott Debüt-díjat Nagy Zsolt (id. Veress László Népgyógyászat és hivatalos orvoslás határán. Segesvár 2021-gyógyszerészet-történeti emlékei című kötetének ‒ Studium Kiadó, Marosvásárhely ‒ szerkesztése, kiegészítésekkel, jegyzetekkel és mutatókkal való közzétételéért) és Both Noémi Zsuzsanna (A székely faluközösség nótáriusa. Imreh István élete és munkássága című kötetéért ‒ EME, 2021) kapta. A bírálóbizottság tagjai: Gábor Csilla professzor, az MTA külső tagja, Pál Judit professzor, az MTA külső tagja és Keszeg Vilmos professzor.

Írásos beszámolót a szakosztályi rendezvényről Csonka Nikolett bölcsészhallgató készített, ez a nyomtatott sajtóban fog megjelenni.

A szakosztály történész tagjai külön szekcióban tanácskoztak.

Tisztelettel,

Kolozsvár, 2022. november 21.                                              Egyed Emese szakosztályi elnök