Ókortörténeti előadássorozat az EME-ben (1.): Kató Szabolcs Ferencz előadása

Időpont
Helyszín(ek)
EME-székház, előadóterem
Szervező(k)
EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály
Programfelelős
Hegyi Géza

Az EME I. Szakosztályának szervezésében október-december folyamán (nagyjából kéthetente, hétfői napokon) ókortörténeti tematikájú előadássorozatra kerül sor kolozsvári szakemberek bevonásával. 

A sorozat első előadását október 16-án, hétfőn, 18 órai kezdettel tartja az EME székházának előadótermében Kató Szabolcs Ferencz, a Protestáns Teológiai Intézet adjunktusa, az alábbi témáról: 

Nemzet vagy vallás? Izráel önértelmezésének változásai az ószövetségi iratok fényében

Az ókori Izráel és az ősegyház vallásos önértelmezésének meghatározásakor igen gyakran használ a „nép” szemantikai mezejébe tartozó kifejezéseket: Isten népe, királysága, szentek polgártársa stb. Kérdés azonban, hogy Izráel történelmi népe a kezdetektől úgy tekintett-e magára, mint Isten népére és ha nem, mikor és miért lesz hangsúlyossá ez a kifejezésmód? Az is figyelmet érdemel, hogy a történelmi nép is több névvel illeti önmagát: Jákób fiai, Izráel, Júda stb., melyek szintén változásokat sugallnak. Az előadás Izráel önértelmezésének változásait és azok okait kívánja feltárni a kezdetektől a Kr. u. I. századig.


A sorozat további tervezett előadásai:
2023. november 6.: Dr. Molnár-Kovács Zsolt (BBTE, docens): Centrum és periféria? A mükénéi civilizáció és a bronzkori Kárpát-medence viszonya.
2023. november 13.: Dr. Adorjáni Zoltán (PTI, professzor): Az istenkáromlók büntetése, vagy ritka betegség? A szkólékobrótosz az ókori zsidó irodalomban.
2023. november 27.: Dr. Petruț Dávid (BBTE, adjunktus): Erdély római korának kutatása a kezdetektől az impériumváltásig.
2023. december 11.: Dr. Urák Malvinka (ETM, régész, muzeológus): Vaskori harcosok, jelenkori hősök. Az oláhszilvási kelta harcos sírja és a Teleki-gyűjtemény megmentése.

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!