Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály 2024. évi közgyűlése

Időpont
Helyszín(ek)
EME-székház, előadóterem
Szervező(k)
Bölcsészet-Nyelv- és Történettudományi Szakosztály

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya közgyűlését 2024. január 17-én (szerdán) 16 órától tartja az EME Jókai/Napoca u. 2. sz. alatti székháza előadótermében.

Javasolt napirend:

1. Beszámoló a szakosztály 2023. évi tevékenységéről
2. 2024. évi munkaterv-javaslat és költségvetési terv bemutatása
3. Válaszmányi tagok mandátuma (megújítás vagy újak választása)
4. Hozzászólások
5. Különfélék

A 2024-es év eseménynaptárának, programjának összeállításához kérjük tisztelettel, a javaslatokat az ülés napjáig elküldeni szíveskedjenek.
Tisztelettel kérjük a szakosztály tagjait, szíveskedjenek az ülésen megjelenni.