VI. Erdélyi Kertész és Tájépítész Konferencia - felhívás

 

MEGHÍVÓ

A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának Kertészmérnöki Tanszéke hatodjára is megszervezi az Erdélyi Kertész és Tájépítész Konferenciát. Szeretettel várunk minden érdeklődőt az online rendezvényre, amelyre 2021. május 28–29. között kerül sor.
 
Társszervezők:
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet Budapest, Magyarország
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Biológia és Kémia Tanszék, Beregszász,
Ukrajna Ökopszichológiai Intézet, Budapest, Magyarország
Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros Szervezet (RMGE Maros), Marosvásárhely, Románia
A Marosvásárhelyi "George Emil Palade" Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetem Botanikus Kertje, Románia
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, Románia
 
A konferencia témája:
Épített és természeti környezetünk, valamint a társadalmi kontextus, melyben településeink és az erdélyi táj alakítása történik, gyors és hirtelen változásokon megy keresztül. A mértéktelen energia- és nyersanyagfogyasztás, az elszabadult vagy az át nem gondolt urbanizáció, a korlátlan, szélsőséges globalizáció vagy a rosszul értelmezett, merev lokalizáció annak sajátos termelési és fogyasztási módjaival együtt mind megannyi tényező, amely életterünk, lakóhelyünk, világunk élőhelyeinek és életformáinak a változását idézik elő. Amíg a környezeti átalakulás közvetlenül érzékelhető, az összefüggések megértése, a következtetések levonása, a változásokra adott válaszok megtalálása mindannyiunkat, így a szakembereket is érintő feladat.
 
A konferencia céljai:

  • a kertészet, tájépítészet, településtervezés, növénytermesztés, növényvédelem terén vagy a rokon területeken tevékenykedő szakemberek, kutatók, gazdák, egyetemi hallgatók, szervezetek együttes bevonása a környezet átalakulásával kapcsolatos problémák megoldásába;  együttműködési kapcsolatok kialakítása és fenntartása a résztvevők között;
  • a fiatal kutatók bekapcsolása a tudományos életbe;
  • a kutatómunka ösztönzése;
  • a tudományos eredmények ismertetése és terjesztése.

A konferencia szekciói:
A fenntartható terület és a környezettudatos település a tájban: múlt, jelen és jövő 
Közösségi és magán külső terek: a kerttervezés mint összetett műszaki és kulturális tevékenység
Környezetkímélő gazdálkodás: növénytermesztés fenntartható technológiák alkalmazásával
"A small farm with big ideas": Kis és családi gazdaságok lehetőségei a Kárpát-medencében
A szükséges interdiszciplinaritás: tudományok a természeti és emberi környezet felelős alakításának szolgálatában

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, HATÁRIDŐK:
A dolgozatokat szóbeli előadások vagy poszterek (A0 formátum) formájában lehet bemutatni. Az előadásokhoz készített bemutatókat és a posztereket kérjük angol nyelven elkészíteni. Az előadás nyelve lehet angol, magyar vagy román.

Jelentkezési határidő, kivonatok feltöltése: 2021. április 22.
Jelentkezni elektronikus formában lehet az alábbi linken: https://docs.google.com/forms/d/1BJEx_1Ig9zofCuWVAzvc7Lw2hKMSiq19gMu91MUIGxE/edit
Az angol nyelvű kivonatokat az Acta Biologica Marisiensis (www.abmj.ro) mellékletében tesszük közzé. Csak eredeti dolgozatokat fogadunk el.

Publikálásra szánt cikkek beküldési határideje: 2021. június 15.
Az angol nyelven írt teljes terjedelmű (in extenso) cikkeket két, a DE GRUYTER által referált lapban van lehetőség közölni:
Acta Universitatis Sapientiae, Agriculture and Environment
http://www.acta.sapientia.ro/acta-agrenv/agrenv-main.htm
Acta Biologica Marisiensis
https://abmj.ro/

Kapcsolattartók:
Dr. Domokos Erzsébet
Dr. Hegedűs Noémi Melitta
horticultureandlandscape@ms.sapientia.ro

  További részletek a konferenciáról a mellékelt dokumentumban olvashatók.