ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET - Gróf Mikó Imre Villa
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET
Navigáció


Erdélyi Múzeum–Egyesület Marosvásárhelyi Fiókja
rendezvénye
 
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben
Tudományos ülésszak
 
Helyszín: Nyárádszereda, Bocskai István Iskolaközpont új díszterme
 
2011. november 12 – Szombat
930 óra
Megnyitó:  Pál-Antal Sándor az EME marosvásárhelyi fiókjának elnöke
Köszöntő:  Zsigmond Barna Pál dr. főkonzul, Csíkszereda
Tóth Sándor alpolgármester, Nyárádszereda
Sípos Gábor az Erdélyi Múzeum–Egyesület elnöke
 
Előadások
Ülésszakvezető: Pál-Antal Sándor akadémikus
950 óra
Sípos Gábor dr. egyetemi docens, az EME elnöke, Kolozsvár
Az EME a tudomány szolgálatában
1010 óra
Egyed Ákos dr. akadémikus, Kolozsvár
Fejedelemválasztó országgyűlés1605-ben Nyárádszeredán
1030 óra
Rüsz Fogarasi Enikő dr. egyetemi docens, Kolozsvár
Nagy Szabó Péter testamentuma
1050 óra
Pál Judit dr. egyetemi docens, Kolozsvár
Az 1867-es koronázási ünnepségek és a székelyek
1110
Simon Zsolt, dr. tudományos főkutató, Marosvásárhely
Marosvásárhely piackörzete a középkorban

1130 – 1150 óra Szünet
Előadások
Ülésszakvezető Egyed Ákos akadémikus
1150
Balázs Lajos dr. egyetemi docens, Csíkszereda
Szent királyaink kultusza és a székelyek
1210
Soós Zoltán-Györfi Zalán régészek, Marosvásárhely
A nyárádszentlászlói  templom-ásatások
1230
Csáki Árpád történész, Sepsiszentgyörgy
Kendi János, Apafi Mihály ítélőmestere
12 50
Garda Dezső dr. egyetemi docens, Gyergyószentmiklós
Gróf Lázár II. Ferenc életútja

1310
Könyvismertetők
Garda Dezső (szerk.) A mezővárosi státustól a rendezett tanácsú városig. Az EME gyergyói fiókszervezetének konferencia kötete. Csíkszereda, Status Kiadó, 2011.
Denisa Bordeanu–Novák Csaba Zoltán: Az elnémult harang. Egy megfigyelés története. Pálfi Géza élete a securitate irataiban. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2011.  

1330 – 1500 óra Ebédszünet
Előadások
Ülésszakvezető Sípos Gábor egyetemi előadótanár
1500
Szekeres Attila István heraldikus, Sepsiszentgyörgy
A székely nemzet címerei
1520
Zepeczáner Jenő ny. muzeológus
                   A székely nemzet pecsétje
1540
Pál-Antal Sándor dr. akadémikus, Marosvásárhely
Székelyföldi törvényhatósági címeres pecsétek 1848–1918 között
1600
Mihály János történész, Székelyudvarhely
Székely történelmi zászlók
 
1620 – 16 35 szünet
Előadások
Ülésszakvezető Garda Dezső egyetemi előadótanár
16 35
Spielmann Mihály ny. főkönyvtáros, Marosvásárhely
Berzenczei László emigrációs naplója
1655
Tamási Zsolt dr. tanár, Marosvásárhely
A marosvásárhelyi állami elemi oktatás első évtizedei
1715
Józsa András tanár, Szováta
Angelescu tanügyminiszter iskolapolitikája
17 35 
Novák Csaba Zoltán dr. tudományos kutató, Marosvásárhely
Az 1968-as közigazgatási átszervezés a Székelyföldön

17 55  Vita
Összefoglaló és zárószó

Az ülésszakot szervezte:
az Erdélyi Múzeum-Egyesület Marosvásárhelyi Fiókegyesülete
Nyárádszereda város Polgármesteri Hivatala

Támogatók:
Communitas Alapítvány
Bocskai István Iskolaközpont Nyárádszereda
Nyárádszeredai Ifjúsági Szervezet
Solvoplant Kft. Marosvásárhely
 

Az ülésszakot szervezte:
az Erdélyi Múzeum-Egyesület Marosvásárhelyi Fiókegyesülete
Nyárádszereda város Polgármesteri Hivatala

Támogatók:
Communitas Alapítvány
Bocskai István Iskolaközpont Nyárádszereda
Nyárádszeredai Ifjúsági Szervezet
Solvoplant Kft. Marosvásárhely
 

info@eme.ro